Ngày 11 tháng 10

Bl. Pope John XXIII
(1881-1963)

Khi được chọn làm giáo hoàng, lúc ấy ngài được bảy mươi sáu tuổi và được coi là vị giáo hoàng "chuyển tiếp." Thật vậy, trong thời gian ngắn ngủi làm giáo hoàng được bốn năm rưỡi, ngài đã đưa Giáo Hội vào một kỷ nguyên mới: triệu tập Công Ðồng Vatican II, bắt đầu duyệt xét lại Bộ Giáo Luật và quốc tế hóa Hồng Y Ðoàn.

Sinh trong một gia đình nông dân có đến 10 người con, ngài tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881ở Sotto il Monte thuộc miền bắc nước Ý. Sau thời gian đi tu và chịu chức linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1904, ngài làm giáo sư đại chủng viện và sau đó làm thư ký cho đức giám mục trong gần 10 năm. Kế đến ngài làm việc cho Tổ Chức Truyền Bá Ðức Tin ở Rôma trong bốn năm. Tiếp theo đó ngài được tấn phong làm tổng giám mục hiệu tòa và 29 năm đầy khó khăn trong công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài được nâng lên chức hồng y và thượng phụ của Venice năm 1953. Sau cùng, vào ngày 28 tháng 10  năm 1958, ngài được chọn làm giáo hoàng thứ 261 của Giáo Hội.

Người ta thường gọi ngài là "Ðức Giáo Hoàng Gioan Nhân Hậu", và ngài cũng là con cái của Thánh Phanxicô, khi ngài gia nhập Dòng Ba lúc còn là một chủng sinh. Vị giáo hoàng khiêm tốn này thường bắt chước lời của ông Giuse ở Ai Cập (Cựu Ước) chào hỏi các thành viên của Dòng Ba Phanxicô: "Tôi là Giuse, người anh em của quý vị."

Trong sự thương tiếc của mọi người, ngài từ trần ngày 03 tháng 6 năm 1963 tại Rome, Ý Đại Lợi,  khi 82 tuổi và được mai táng trong hầm mộ Đền Thờ Thánh Phêrô tại Rome. Lúc gần lìa đời, miệng ngài không ngớt kêu tên Mẹ Maria. Vì ngài là một người Dòng Ba Phanxicô, nên tiến trình phong thánh cho ngài được các tu sĩ Phanxicô xúc tiến. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tôn phong Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng John XXIII lên bậc Chân Phước của Giáo Hội ngày 03 tháng 9 năm 2000 ở Công Trường Thánh Phêrô, Rôma.

Kỷ niệm 38 năm ngày Chân Phước Giáo Hoàng John XXIII qua đời

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)