Ngày 11 tháng 8
Ngày 09 tháng 10

Bl. John Henry Newman
(1801-1890)

Đấng Đáng Kính John Henry Newman sinh ngày 21 tháng 2 năm 1801 tại Luân Đôn, nước Anh.  là anh cả trong gia đình có 6 anh em. Thân phụ người là chủ ngân hàng, và thân mẫu thuộc dòng dõi Huguenot di cư sang Anh quốc. Được gửi học trong một trường có nền giáo dục cao tại Luân đôn.

Newman chịu ảnh hưởng của một mục sư tin lành Calvin và năm 1816 theo Tin Lành. Năm sau đó anh gia nhập đại học Oxford, và năm 1824 trở thành phó tế tin lành. Năm 1828 mục sư Newman được chỉ định trông coi giáo xứ đại học St. Mary, đồng thời theo học triết và thần học tại đại học Oxford. Chính trong thời gian này mục sư thành lập ”Phong trào Oxford” để chống lại chủ thuyết duy tự do tôn giáo đang lan mạnh trong các môi trường đại học lúc bấy giờ.

Giữa các năm 1833-1841 Newman cùng với các bạn của phong trào cho phổ biến 90 bài khảo luận liên quan tới tình hình của Giáo Hội Anh giáo cũng như nhiều vấn đề của Kitô giáo nói chung. Trong bài khảo luận cuối cùng mục sư Newman đề nghị một kiểu giải thích ”30 khoản về tôn giáo” phù hợp với giáo lý công giáo của Công Đồng Chung Trento. Lập tức mục sư bị đại học Oxford và 42 Giám Mục Anh giáo kết án.

Sau biến cố đó, mục sư Newman từ chức cha sở đại học, và năm 1842 rút lui về Littlemore, và bắt đầu viết tác phẩm ”Sự phát triển của giáo lý kitô”, nghiên cứu nguồn gốc Kitô giáo. Tác phẩm được in năm 1845, trong đó mục sư Newman kết luận rằng Giáo Hội công giáo ở bên phía có lý. Ngày mùng 9 tháng 10 cùng năm 1845, mục sư được Linh Mục Domenico Barberi, dòng Khổ Nạn, tiếp nhận vào Giáo Hội công giáo. Newman rời Oxford để về sống tại Birmingham. Sau một thời gian suy tư, người xin gia nhập dòng Thánh Philippo Neri, và năm 1847 được thụ phong Linh Mục công giáo tại Roma. Cha Newman thành lập tại Edgbaston gần Birmingham và tại Luân Đôn hai cộng đoàn đầu tiên của dòng thánh Philippo Neri bên Anh quốc.

Năm 1851 các Giám Mục Công Giáo Anh chỉ định cha Newman làm viện trưởng đại học công giáo mới thành lập tại Dublin, thủ đô Ailen. Cha đã thực sự giữ chức vụ này giữa các năm 1854-1858. Sau đó cha trở về Anh quốc để nghiên cứu và làm việc mục vụ. Năm 1879, lúc cha Newman được 80 tuổi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII vinh thăng người làm Hồng Y, nhưng không tấn phong Giám Mục. Trong diễn văn nhận tước Hồng Y, Đức Hồng Y Newman mạnh mẽ lên án chủ thuyết duy tương đối và duy tự do trong lãnh vực tôn giáo, và người định nghĩa đó là ”một tai ương lớn”, ”một lầm lạc đang lan tràn như một bẫy sập chết người trên toàn thế giới”.

Đức Hồng Y John Henry Newman tiếp tục sinh hoạt viết lách cho tới năm 1885. Giáng Sinh năm 1889 người cử hành thánh lễ cuối cùng, và qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1890 tại Edgbaston, Birmingham. Là thần học gia và triết gia lỗi lạc, Đức Hồng Y Newman được coi là một trong các nhà văn và là người bênh vực đức tin nổi tiếng nhất trong lịch sử Anh quốc. Vì sự độc đáo trong tư tưởng thần học và triết học, người được coi là một trong các ”người cha khiếm diện” của Công Đồng Chung Vatican II. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kinh John Henry Newman ngày 22 tháng 01năm 1991. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tôn phong Chân Phước cho Đức Đáng Kính John Henry Newman do một phép lạ chữa lành bệnh bại liệt cột sống của Phó Tế Vĩnh Viễn Jack Sullivan tại Boston, USA.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chủ sự thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cofton trong thành phố Birmingham trong chuyến tông du Tô Cách Lan và Anh Quốc ngày 19 tháng 9 năm 2010. Công viên này nằm gần nghĩa trang dòng Thánh Philippo Neri, nơi Đức Hồng Y John Henry Newman đã được an táng. Sau khi theo Công Giáo năm 1845, Đức Hồng Y Newman đã sống tại trung tâm này cho tới khi qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1890. Phòng của Đức Hồng Y hiện nay là một viện bảo tàng, mà Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm viếng sau thánh lễ phong Chân Phước cho người.

Bài đọc thêm

(Nhóm Tinh Thần trích Vatican Radio News và nhuận chính lại  theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)