Ngày 10 tháng 2

Bl. Jose Luis Sanchez del Rio
(1913-1928)

Sanchez del Rio sinh ngày 28 tháng 3 năm 1913. Cuộc tử đạo của Sanchez được hai bạn trẻ thời thơ ấu chứng kiến. Một người bạn đó sau này là Lm Marcial Maciel, người đã thành lập Đạo Binh Đức Kitô (Legionnaires of Christ). Lm Marcial Maciel tiết lộ trong sách viết của ngài tựa đề là “Cuộc Sống tôi trong Đức Kitô” rằng “Sanchez bị lực lượng chính quyền bắt và đòi buộc chàng thanh niên này từ bỏ đức tin vào Đức Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Sanchez đã từ chối và chấp nhận cái chết chứng nhân cho đức tin của mình”.

Cha Maciel viết tiếp rằng: “Cuối cùng bọn lính đã cắt phần dưới bàn chân của Sanchez và buộc em phải đi bộ quanh thành phố dẫn tới nghĩa địa. Em khóc và kêu gào vì đau đớn, nhưng em nhất định không bỏ cuộc. Nhiều lần bọn lính dừng lại và nói với em rằng: “Nếu chỉ cần nói lên rằng “Khốn chết cho Kitô Vua” thì chúng ta sẽ tha mạng cho mày”, nhưng Sanchez từ chối, và cuối cùng lúc chết đã hô lớn lên rằng “Chúa Kitô Vua hằng sống” đang khi lính dùng súng bắn hành hình Sanchez”. 

Anh Sanchez đã chết tử vì đạo dước thời truy nã bách hại của chính quyền Plutarco Elias Calles ngày 10 tháng 2 năm 1928. Hiện nay thi thể còn lại của Sanchez Jose Luis được đặt tại nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu tại Sahuayo, ở Mexico.

Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã tôn phong Chân Phước Tử Đạo cho Jose Luis Sanchez del Rio, 14 tuổi người Mexicô qua ĐHY Juan Sandoval Idiguez của Guadalajara, Mexico đại điện ngày 20 tháng 11 năm 2005.

(Lm Trần Công Nghị - VietCatholic News & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)