Ngày 21 tháng 10

Bl. Laura of St Catherine of Siena
(1874-1949)

Blessed Laura of St Catherine of SienaLaura Montoya y Upegui sinh ngày 26 tháng 5 năm 1874 tại một làng nhỏ ở Jerico, Antioquía, Columbia (Nam Mỹ). Lớn lên theo học tại trường Holy Spirit School ở Amalfi và Medellin, theo nghề dạy học. 

Từ năm 1908, Laura làm việc cho cơ sở truyền giáo cho người da đỏ ở vùng Uraba và Sarare. Laura luôn cảm thấy ơn kêu gọi lôi kéo và muốn trở thành một nữ tu Camelite. Cùng với một số chị em, Laura thành lập Nhóm truyền giáo và dạy giáo lý cho người da đỏ và tu hội Nữ Tu Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Catherine Siena (Congregation of Missionaries of Mary Immaculate and St. Catherine of Siena) với mục đích săn sóc và giúp đở cho người nghèo khổ ở Nam Mỹ. 

Sơ Laura luôn tranh đấu cho quyền của người da đỏ và là mẫu gương cho các thiếu nữ Nam Mỹ. Tu hội Nữ Tu Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Catherine Siena ngày càng lan rộng, mở thêm nhiều nhà tại các quốc gia ở Nam Mỹ ngoài Columbia, còn Equador và Venezuela.

Mẹ Maria Laura phải ngồi xe lăn trong 9 năm cuối đời. Với tâm hồn truyền giáo và là linh hồn của Tu Hội. Mẹ Maria Laura qua đời ngày 21 tháng 10 năm 1949 tại Medellin, Columbia khi mà tu hội của Mẹ phát triễn với trên 500 nữ tu và tập sinh. Nhóm truyền giáo cho người thổ dân bản xứ được 22 nhóm.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Laura của Thánh Catherine thành Siena ngày 22 tháng 01 năm 1991 và ngài đã tôn phong mẹ Đáng Kính Maria Laura của Thánh Catherine thành Siena lên bậc Chân Phước ngày 25 tháng 4 năm 2004 liên quan tới một phép lạ chữa lành bệnh ung thư dạ con của một phụ nữ 86 tuổi do sự can thiệp của Đấng Kính Laura của Thánh Catherine thành Siena năm 1994. Mẹ Laura là người phụ nữ Columbia đầu tiên được phong thánh.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)