Ngày 28 tháng 6

Bl. Maria Pia Mastena
(1881-1951)

Teresa Maria Mastena sinh ngày 07 tháng 12 năm 1881 tại Bolovone, Verona, Ý Đại Lợi là con gái lớn của ông bà Giulio Masterna và Maria Antonie Casarotti trong một gia đình đạo đức có con trai là linh mục. 

Teresa sớm nhận ra ơn kêu gọi và đã khấn nguyện giữ mình trong sạch. Năm 17 tuổi Teresa xin gia nhập hội dòng Các Chị Em của Tình Thương (Institute of the Sisters of Mercy) tại Verona, Ý Đại Lợi ngày 24 tháng 10 năm 1903 chị được tuyên khấn dưới tên mới là chị Passitea của Chúa Hài Đồng (Sister Passitea of the Child Jesus)

Năm 1907, Chị bắt đầu công việc dạy học. Năm 1908 Chị cùng ba nữ tu được gửi sang Miane, Ý Đại Lợi để thiết lập nhà mới và mở trường. Chị Passitea làm bề trên và hiệu trưởng của trường trong 19 năm, đã trợ giúp rất nhiều những gia đình có con ra chiến trận thời thế chiến thứ nhất. 

Nhận thấy tiếng gọi cho một đời sống tâm linh khác, chị xin gia nhập vào đan viện Dòng Cistercians ở San Giacomo di Veglia ngày 02 tháng 6 năm 1927 dưới tên mới là Maria Pia. Trong đan viện, chị biết rõ luật lệ rất nghiêm nhặt là tận hiến cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu và Thánh Thể. Dầu sao Chị cũng nhận ra là đời sống của đan viện không thích hợp với Chị. Với sự khuyến khích của Đức Cha Vittorio Veneto, chị trở về điều hành lại công việc của trường tại Miane. Chị được chuyển về các trường tại Carpescica rồi đến San Fior. 

Năm 1930 tại San Fior , chị thành lập tu hội Thánh Nhan Chúa (Institute of Sisters of the Holy Face) với sứ mệnh truyền bá, sửa chữa và phục hưng lại dung mạo của Chúa Giêsu nơi các linh hồn. Ngày 8 thang 12 năm 1936, tu hội được nâng lên như một giáo khu truyền giáo, mười nữ tu của tu hội được khấn trọn đời và Mẹ Maria Pia được giữ chức Bề trên Tổng Quyền.

Mẹ Maria Pia qua đời vào tối ngày 28 tháng 6 năm 1951 sau một cơn đau tim trong thời gian lập một nhà mới cho tu hội. Mẹ Maria Pia được mai táng trong nguyện đường của tu hội tại San Fior, Ý Đại Lợi. Các nhân đức của Mẹ Đáng Kính Maria Pia được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công nhận ngày 05 tháng 7 năm 2002 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã tôn phong Chân Phước cho Mẹ Mria Pia ngày 13 tháng 11 năm 2005 qua Đức HY José Saraiva Martins của Bộ Phong Thánh tại VCTĐ Thánh Phêrô, Rome.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)