Ngày 30 tháng 4

Bl. Marie of the Incarnation Guyart
(1599-1672)

Marie Guyart sinh tại Tours ngày 28 tháng 10 năm 1599, con của chủ một lò bánh. Lúc lên 17 tuổi kết bạn với Claude Joseph Martin chủ hãng dệt tơ lụa và làm mẹ một đứa con trai lúc mới 19 tuổi, năm sau thành góa phụ. 

Trở về với gia đình và làm nghề thêu dệt. Nhưng đến 32 tuổi, bà từ chối tái hôn và bỏ tất cả vào dòng Ursulines ở Tours ngày 25/1/1639 sau khi gửi con lại cho người chị nuôi dưỡng. Cậu cùng với một nhóm bạn dự tính chiếm tu viện để giải thoát cho mẹ nhưng mưu tính bất thành. Sau này cậu dần dần hiểu rỏ thánh ý Chúa và xin gia nhập dòng Benedictine và trở nên linh mục năm 1641. 

Chị nhận được những thị kiến cho biết về ơn gọi của chị. Chị tuyên khấn trọn đời năm 1633 với tên Nữ tu Maria Chúa Nhập Thể. Vài năm sau Chị được một thị kiến khác đã thay đổi cuộc đời của chị, đó là xây dựng nhà Chúa ở miền đất mới với núi rừng rộng lớn. 

Ngày 04/5/1639, chị xuống tàu đi Canada với Sơ Marie-Nagdelene de la Peltrie, một nữ tu trẻ mới 22 tuổi. Đó là vị nữ thừa sai Pháp ở xứ Nouvelle-France. Bà sáng lập một tu viện Ursulines, làm bề trên nhưng phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn như tu viện bị hỏa hoạn, phải chống lại với thổ dân Iroquois, bị các dòng khác cạnh tranh và chính quyền làm khó dễ. Trong 33 năm, bà biên soạn Bản Giáo Lý cho những bộ lạc da đỏ. Người ta coi bà là "mẹ Giáo hội Công Giáo Canada". Bà vừa sống đời chiêm nghiệm vừa hăng say hoạt động. Bossuet gọi bà là "Thérèse của Tân Thế Giới" và những bức thư chiêm nghiệm và những lá thư lịch sử của bà đã giúp nhiều lịch sử Canada vào thế kỷ thứ XVII. 

Mẹ đã qua đời vì bệnh viêm gan ngày 30 tháng 4 năm 1672 tại Quebec, Canada. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Mẹ lên bậc Chân Phước ngày 22 tháng 6 năm 1980.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)