Ngày 24 tháng 7

Bl. Maria Mercedes Prat y Prat
(1880-1936)

Blessed Maria Mercedes Prat y PratMercedes Prat y Prat sinh ngày 06 tháng 3 năm 1880 tại Barcelona, Tây Ban Nha trong một gia dình Công Giáo đạo đức, có anh là linh mục. Là một đứa trẻ sùng đạo, mỗi ngày cô đều tham dự thánh lễ. Cô đã có ý nguyện muốn tận hiến đời mình cho Chúa. Là một học sinh, một họa viên, thêu may giỏi gian và tận tụy. 

Năm 1904, Mercedes Prat gia nhập hội đoàn Thánh Téresa của Chúa Giêsu (Society of Saint Teresa of Jesus) ở Tortosa. Ngày 10 tháng 5 năm 1907 được tuyên khấn tạm với tên là Sơ Maria Mercedes của Thánh Tâm Chúa. Đến năm 1920 , chị Mercedes Prat được đổi về nhà Mẹ của Tu Hội ở Barcelona. 

Ngày 19 tháng 7 năm 1936, hội đoàn Thánh Téresa của Chúa Giêsu bị chính quyền chống Công Giáo thời nội chiến Tây Ban Nha bắt buộc phải giải tán và rời bỏ nhà Mẹ và trường học. Ngày 23 tháng 7 năm 1936, Sơ Mercedes Prat bị bắt và là nữ tu nên bị kết tội xử bắn tại ngoại ô Barcelona trên đường Rebassada. Sơ Mercedes Prat qua đời đang khi cầu nguyện ngày 24 tháng 7 năm 1936 vài giờ sau khi xử bắn vì vết thương quá nặng. 

Sơ Maria Mercedes Prat được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước Tử Đạo ngày 29 tháng 4 năm 1990. 

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)