Ngày 7 tháng 2

Bl. Pope Pius IX
(1792-1878)

Gioan Maria Mastai Ferretti, -- tên tộc của Ðức Pio IX, --- sinh tại Senegalia thuộc tỉnh Ancona (miền trung-đông nước Ý) ngày 12 tháng 5 năm 1792 trong một gia đình quí phái và có những truyền thống công giáo sâu xa. Học sinh của trường các Cha Scolopi tại Volterra. Sức khỏe yếu kém, nhưng sau đã hoàn toàn bình phục. 

Vì quyết định làm linh mục, Mastai Ferretti đi Roma để có thể theo ơn gọi. Kiến thức về thần học không được sâu xa, nhưng tỏ ra có một khuynh hướng riêng về mục vụ. Năm 1819, Gioan Maria Mastai Ferretti được thụ phong linh mục, rồi vào trường ngoại giao Tòa Thánh và được gửi đi tập sự tại Chili. Khi trở về Roma, Cha được bổ nhiệm làm Giám mục Spoleto năm 1827, rồi năm 1832, thăng giám mục giáo phận Imola. Tại đây ngài phải đối phó với những khuynh hướng chống giáo sĩ và nghịch Giáo hội. Tuy còn trẻ tuổi, Ðức Cha Mastai được thăng Hồng Y năm 1840. Trong chức vụ này, ngài tỏ ra là một người có khuynh hướng ôn hòa; nhờ vậy, ngài là một người trung gian giảng hòa giữa các khuynh hướng đối chọi nhau.

Tháng 6 năm 1846, Ðức Hồng Y Mastai Ferretti được bầu làm Giáo Hoàng thứ 255 của Giáo Hội,  nhận tên hiệu là PIO IX. Những hành động đầu tiên của Triều Giáo Hoàng của Ðức Piô IX, đã làm lan rộng tin đồn rằng: Ngài là vị Giáo Hoàng theo khuynh hướng tự do, nhưng đồng thời cũng làm cho ngài trở nên như "một thần tượng". Nhưng tin đồn nầy là điều không đúng với thực tại.

Các văn kiện có tính cách giáo lý, tín lý vẫn theo con đường truyền thống của Giáo hội. Nhưng mối quan tâm đầu tiên của ngài là việc cải tổ hàng giáo sĩ và đời sống các tu sĩ và tổ chức lại đường lối ngoại giao của Tòa Thánh. Trong những năm kế tiếp, Ðức Pio IX quan tâm rất nhiều đến việc phát triển công việc truyền giáo.

Nói đến Ðức Pio IX, mọi người đều nhớ đến những công việc lớn lao sau đây: Tuyên bố Tín điều Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm ngày 8/12/1854 - Công bố "Syllabus" năm 1864. Syllabus gây nên nhiều tranh luận. Thực sự Syllabus không chứa đựng những mới lạ. Ðây chỉ là "bản kê khai" 80 mệnh đề (propositiones) trích lại các văn kiện đã có trước đó, nhằm lên án một số trong các tự do của thời mới, có thể gây hại cho đức tin và luân lý. Và sau cùng, Ðức Pio IX quyết định triệu tập Công đồng chung Vatican I. Công đồng được khai mạc ngày 8/12/1869, nhưng bị gián đoạn năm sau 1870, vì những biến cố chính trị xẩy ra: Thành Roma bị chiếm. Dù sao, Công đồng Vatican I đã đi đến việc công bố "Ơn vô ngộ của ÐTC, vị kế nghiệp Thánh Phêrô" (Infallibitas) . Bản văn ghi rõ ràng trong những phạm vi nào, ÐTC được kể mình là "vô ngộ".

Sau vụ chiếm thành Roma (1870), Ðức Pio IX như bị tù trong Vatican. Trong thời kỳ này, lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa, sự tín nhiệm vào Chúa Quan phòng, việc mất thế quyền... là những cơ hội Chúa gửi đến, để khám phá ra sự tự do thiêng liêng bên trong. Dù có những phê phán khác nhau về ngài, Ðức Pio IX luôn luôn giữ được danh dự này, danh dự mà ngài thật xứng đáng: đó là danh dự được là "người đích thực của Thiên Chúa".

Ngài qua đời ngày 07 tháng 2 năm 1878 và được mai táng trong VCTĐ Thánh Laurence tại Rome. Lần cải táng trong tiến trình phong Chân Phước cho ngài, người ta phát hiện thi hài của ngài còn nguyên vẹn.

Với cái chết của Ðức Pio IX, Giáo hội chú ý lo lắng đời sống tôn giáo và tính cách mục vụ hơn là về đường lối ngoại giao, chính trị. Theo giáo sư Roger Aubert và Giacomo Martina, hai học giả về Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio IX, thì lòng sùng đạo bình dân được phát triển hơn, con đường tu đức linh mục được canh tân hơn.

Hồ sơ phong Chân Phước cho ngài được khởi sự ngày 07 tháng 2 năm 1901gặp nhiều trắc trở, khó khăn và kéo dài cho đến ngày 06 tháng 7 năm 1985. Phép lạ liên quan đến việc chữa lành cho một nữ tu người Pháp do sự cầu bầu của Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng Pius IX được hội đồng Y Khoa giám định ngày 15 tháng 1 năm 1985 và đi đến kết luận tháng 12 năm 1999 là không thể cắt nghĩa được. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tôn phong Chân Phước cho Đấng Đáng Kính Pius IX ngày 03 tháng 9 năm 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô.