Ngày 02 tháng 12

Bl. Rafal Chylin'ski
(1694-1741)

Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1694 ở Buk trong tỉnh Poznan, Ba Lan, ngay từ nhỏ cậu Melchior đã cho thấy những dấu hiệu thánh thiện, và mọi người trong gia đình thường gọi cậu là "thầy tu nhỏ." Sau khi học xong ở trường của các cha Dòng Tên ở Poznan, Melchior gia nhập đoàn kỵ binh, và chỉ trong vòng ba năm, ngài đã được lên chức chỉ huy.

Vào năm 1715, trái với sự khuyên lơn của các sĩ quan đồng đội, Melchior gia nhập dòng Phanxicô ở Krakow, lấy tên là Rafal, và hai năm sau đó ngài được thụ phong linh mục. Sau khi thi hành mục vụ trong chính thành phố, ngài trở về Lagiewniki (thuộc miền trung Ba Lan), là nơi ngài sống 13 năm còn lại trong quãng đời ngắn ngủi, không kể để 20 tháng chăm sóc nạn nhân lũ lụt và bệnh dịch ở Warsaw. 

Ở những nơi đặt chân đến, ngài đều nổi tiếng về sự đơn sơ, các bài giảng bộc trực, sự độ lượng cũng như sự siêng năng giải tội. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bị thu hút bởi lối sống đầy hy sinh trong thiên chức linh mục của ngài. Các bài giảng của cha Rafal có sức thu hút là vì ngài đã sống những gì ngài rao giảng. Bí tích Hòa Giải có thể giúp chúng ta sống phù hợp với những lời của Đức Kitô đã ảnh hưởng đến đời sống chúng ta.

Ngoài ra Cha Rafal còn có tài chơi đàn thụ cầm, đàn "lute" và "mandolin" để phụ họa cho các bài thánh vịnh. Khi ở Lagiewniki, ngài phân phát thực phẩm, đồ tiếp tế và quần áo cho người nghèo. 

Cha Rafal qua đời ngày 02 tháng 12 năm 1741 tại Lagiewniki, Polonia. Sau khi ngài từ trần, nhà thờ dòng Phanxicô ở thành phố ấy trở nên địa điểm hành hương của mọi người dân trên khắp nước Ba Lan. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tôn phong Chân Phước cho cha Rafal ngày 09 tháng 6 năm 1991 tại Warsaw, Ba Lan. 

Trong bài giảng lễ phong chân phước, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nguyện rằng: "Xin Chân Phước Rafal luôn nhắc nhở chúng ta rằng mỗi một người chúng ta, dù là kẻ tội lỗi, cũng được mời gọi để nên thánh và sống bác ái" (Trích trong tờ L'Observatore Romano, 1991, tập 25, số 19).

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)