Ngày 07 tháng 2

Bl. Rizziero of Muccia
(1236)

Rizziero sinh trong một gia đình giàu có ở Muccia, miền trung nước Ý. Chính trong những năm còn là sinh viên của Đại Học Bologna thì ngài tình cờ có mặt trong đám đông để được nghe những lời rao giảng của Thánh Phanxicô Assisi. Bị thu hút bởi những lời của vị rao giảng khiêm tốn nhưng đầy say mê ấy, Rizziero quyết tâm từ bỏ thế gian và đi theo Thánh Phanxicô.

Ngay sau khi ngài được mặc áo dòng, dường như Cha Rizziero đã sống tinh thần của Thánh Phanxicô: Ngài tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, hăng hái tìm kiếm các linh hồn và chân thành yêu quý sự khó nghèo. Theo bước chân của Thánh Assisi Khó Nghèo, chính Cha Rizziero cũng trở nên một nhà giảng thuyết tài ba trong nhiều năm trước khi cha được bổ nhiệm làm bề trên ở Marche.

Cha Rizziero là một con người đầy nhân đức, sống hy sinh, nhưng ngài phải khổ sở vì những cám dỗ khiến ngài không còn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Một ngày kia, bị đau khổ vì lo sợ rằng Thiên Chúa sẽ khước từ mình, cha nhất định đến gặp Thánh Phaxicô Assisi để xem thánh nhân đối xử với mình ra sao. Mặc dù đang bệnh nặng, Thánh Phanxicô hiểu rằng người anh em của mình đang phải đau khổ vì những thử thách. Thánh Phanxicô sai hai thầy ra đón Cha Rizziero và đưa ngài vào cạnh giường bệnh.

Thánh Phanxicô gượng ngồi dậy, ôm lấy Cha Rizziero, chúc lành cho ngài và đảm bảo ngài về lòng quý mến của thánh nhân dành cho cha. Thánh Phanxicô quả quyết với Cha Rizziero rằng sự cám dỗ của ngài "là để gia tăng công nghiệp của con; nhưng trong tương lai những cám dỗ ấy sẽ không còn nữa." Với những lời an ủi của Thánh Phanxicô, sự tuyệt vọng của Cha Rizziero biến mất. Sau đó không lâu, Thánh Phanxicô từ trần. Cha Rizziero sống thêm 10 năm nữa trong sự bình an của tâm hồn và về với Chúa ngày 07 tháng 2 năm 1236.

Cha Rizziero ở Muccia được Đức Giáo Hoàng Gregory XVI tôn phong Chân Phước ngày 14 tháng 12 năm 1838.

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)