Ngày 23 tháng 3

Bl. Sibyllina Biscossi
(1287-1637)

Blessed Sibillina BiscossiSibyllina sinh năm 1287 tại Pavia, miền Lombardy nước Ý Đại lợi. Mồ côi cha mẹ từ thuở còn bé. Không được học hành và phải đi làm đầy tớ cho người ta từ lúc 10 tuổi. Sau một cơn bệnh ngặt nghèo, Sibillina phải chịu cảnh mù lòa năm 12 tuổi; các nữ tu Dòng ba Thánh Đa Minh vì đức bác ái đã đón nhận nuôi dưỡng đứa trẻ và cho mặc tu phục của dòng. Mù lòa là một thử thách nặng nề đối với một thiếu nữ, vì thế cô tha thiết nài xin Thánh phụ Đa Minh chữa lành. Trong một thị kiến Thánh phụ Đa Minh đã hiện đến với chị và sau đó Sibyllina đã chấp nặng gánh nặng của bệnh tật với một tinh thần phó thác hoàn toàn, nhìn ra Thánh Ý Chúa trong thử thách của mình.

Năm lên 15 tuổi, Chị bắt đầu sống ẩn dật trong một phòng nhỏ kế bên nguyện đường của tu viện và sống một cuộc sống chiêm niệm, cầu nguyện và đầy khổ chế như thế suốt 64 năm còn lại. Chị được đặc ân nói tiên tri, tiếp nhận nhiều mặc khải và thị kiến. Vì mù lòa Chị phải tiếp xúc với những người tìm đến lời khuyên bảo của chị qua một cửa sổ nhỏ trong phòng. Chị đã cải hóa họ trở về đức tin chân thật. Chị có lòng tôn sùng phép Thánh Thể và Chúa Thánh Linh, chị cho rằng ngày Lễ Hiện Xuống là một lễ trọng đại nhất trong Giáo Hội.

Chị qua đời năm 1637, nhiều phép lạ xảy ra đánh dấu giờ chết lành thánh của chị. Cũng trong năm 1853, thi hài Chị được cải táng, người ta phát hiện thi hài của người vẫn còn nguyên vẹn. Hiện nay thi hài của chị được bày kính dưới bàn thờ của nguyện đường Thánh Lucie trong VCTĐ Pavia. Thi hài khô cứng, có thể nhìn thấy xương sọ xuyên qua lớp da mỏng. Miệng hơi mỉm cười, có thể thấy rỏ răng hàm dưới , còn răng hàm trên đựng trong bình thánh tích. Thi hài được trưng bày mỗi năm vào ba dịp ngày 19/3 ngày chị qua đời, 20/3 kính Chân Phước Sibillina ở Pavia và ngày 01/11 Lễ Các Thánh.

Chị được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pius IX tuyên phong Chân Phước năm 1853. Chân Phước Sibillina Biscossi rất được tín hữu tại Pavia tôn kính và tôn nhận

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)