Ngày 24 tháng 7

Bl. Thérèse Jesus Child of St John of The Cross
(1909-1936)

Chị Thérèse Hài Đồng Giêsu của Thánh Gioan Thánh Giá sinh ngày 05 tháng 3 năm 1909 tại Mochales, Tây Ban Nha. Chị thuộc tu viện Dòng Kín đi chân không  Guadalaraja ở Tây Ban Nha dưới thời nội chiến. Chị Marie Pilar là bề trên. Chị Thérèse Hài Đồng Giêsu của Thánh Gioan Thánh Giá với bộ mặt rất giống Chị Thánh Térèse ở Lisieux và chị Maria Các Thiên Thần. 

Hồi ấy Tây Ban Nha đang có cuộc nội chiến giữa cộng sản và quân Franco năm 1936 đến 1939. Rất nhiều người bị thủ tiêu vì lý do “chủ nghĩa chủ nghĩa”. 

Ngày 24 tháng 7 năm 1936, các chị phải tản mác ra đi trong y phục đời. Một xe chở đầy hồng quân chạy qua, một cô cán bộ nhận diện ra các chị nên lập tức xả súng bắn các chị. Chị Maria Thiên Thần chết ngay tại chỗ, chị Maria Pilar chết tại bệnh viện và còn chị Térésa Hài Đồng Giêsu bị chúng dẫn vào một nghĩa trang. Chúng dụ chị nếu chịu hoan hô cộng sản thì sẽ được tha nhưng Chị đáp lại: “hoan hô Chúa Kitô Vua”. Tức thì chúng nhã đạn. Chị chết và được chôn với hai chị bạn. 

Chị Thérèse Hài Đồng Giêsu của Thánh Gioan Thánh Giá  cùng với hai chị Dòng Kín bạn được Đức John Paul II tôn phong Chân Phước ngày 29 tháng 3 năm 1987. 

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)