Ngày 13 tháng 01

Bl. Veronica of Binasco
(1445-1497)

Veronique sinh năm 1445 tại làng Binasco gần Milan trong một gia đình nghèo. Từ khi nhỏ cô đã được nhiều ơn thần bí như vừa làm việc đồng áng vừa đàm đạo với Chúa. Cô được thị kiến về cuộc đời của Chúa và được dạy giáo lý bởi Đức Mẹ. 

Năm 22 tuổi, cô xin vào dòng các nữ tu Augustine thánh Martha ở Milan, nhưng cô bị từ chối vì vô học, không biết đọc biết viết, cô đã tự học mỗi đêm để biết đọc và được nhận vào dòng. Mỗi ngày cô phải ra ngoài xin của bố thí để giúp nhà dòng. Cô được nhiều thần bí cảm nghiệm như được ơn xuất thần, ơn "nước mắt". Năm 1494, Cô được thị kiến của Chúa và cô đã sang Rome để chuyển thông điệp của Chúa đến Đức Thánh Cha Alexandre VI. 

Cô qua đời ngày 13 tháng 01 năm 1497 sau khi trải qua nhiều sự đau khổ về bệnh tật và để lại một tập kinh nghiệm thần bí nhan đề "Những mạc khải".

Cô được Đức Giáo Hoàng Leo X tôn phong Chân Phước năm 1517.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)