Ngày 15 tháng 12

Bl. Mary Victoria Fornari Strata
(1562-1617)

Chân Phước Mary Victoria Fornari sinh năm 1562 thuộc một gia đình quí phái ở Genoa, nước Ý. Khi được 17 tuổi Victoria đã lập gia đình với nhà quí tộc Angelo Strata. Cuộc đời vợ chồng hạnh phúc chỉ kéo dài trong tám năm trời thì ông Angelo qua đời để lại người vợ hiền đức và năm người con. Victoria rất buồn nãn và thất vọng, bà đến quỳ trước tượng Đức Mẹ mà than khóc và sau đó thì ngất xỉu. Trong cơn đau khổ bà thấy Đức Mẹ giang hai tay ra đón nhận bà và nói: “Victoria, con của mẹ, con đừng sợ, từ nay mẹ sẽ chăm sóc gia đình con.”

Mười sáu năm trôi qua, Victoria liên lỉ cầu nguyện và đem của cải của mình giúp đỡ những người nghèo khổ. Victoria đem những người vô gia cư về trú ngụ trong nhà mình; đem tiền bạc chuộc lại những người nô lệ ngoại quốc, dạy giáo lý và rửa tội cho họ; và giúp đỡ các cô gái sa ngã trở lại con đường đức hạnh.

Khi các con cái bà đã khôn lớn, một số đã chọn cuộc sống tu hành, bà liền thực hành ý định bà đã nung nấu từ lâu trong lòng. Bà thành lập một tu viện tôn kính Truyền Tin của Đức Nữ Đồng Trinh. Vào ngày tháng 3 năm 1604, Đức Giáo Hoàng Clement VIII đã chấp thuận luật dòng do cha Bernadino Zanoni Dòng Tên biên soạn. Đến ngày 5 tháng 8 năm 1605 thì Victoria cùng các nữ tu được khấn hứa, nhận áo dòng và bắt đầu cuộc sống chiêm niệm của những người tu hành. Nhà Dòng của Chân Phước Victoria mang tên là Nữ Tu Truyền Tin (Celestial Annunciades hay Blue Nuns).

Mẹ Mary Victoria Fornari là người sáng lập và giữ chức vụ Mẹ Bề trên trong sáu năm, sau đó thì trở về làm một nữ tu thường. Trong 5 năm cuối đời, mẹ Victoria đã sống một cuộc đời trong thinh lặng và cầu nguyện. Mặc dầu có nhiều lúc có nhiều lúc bị Bà Mẹ Bề trên mới ganh tị và hành xách, nhưng Mẹ Victoria âm thầm chịu đựng không hề than trách và luôn chu toàn mọi công việc được giao phó. Mẹ Victoria qua đời ngày 15 tháng 12 năm 1617.

Hiện nay vẫn còn năm tu viện của Dòng Nữ Tu Truyên Tin đang hoạt động, hai nhà tại Pháp và ba nhà tại Ý. Mẹ Victoria được Đức Giáo Hoàng Leo XII tôn phong Chân Phước ngày 21 tháng 9 năm 1828.

(Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - Vietcatholic News  & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)