Chúc Lành của Chúa Giêsu Thăng Thiên

JOSEPH NGUYỄN THANH SƠN, DCCT

Chúa Nhật hôm nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành Lễ Chúa Yêsu Thăng Thiên.

Sau khi hoàn tất sứ mệnh cứu rỗi trần gian, "đang khi Ngài chúc lành cho họ, Ngài đã từ biệt họ và được nhắc lên trời". Ðây là mầu nhiệm cuối cùng trong bốn mầu nhiệm của Ðấng Cứu Thế: Nhập Thể, Thương Khó, Phục Sinh, và Thăng Thiên. Nay Giáo Hội dời Lễ Thăng Thiên theo truyền thống vào thứ Năm, đến Chúa nhật kế, hầu các tín hữu có thể thuận tiện tham dự lễ trọng và buộc này hơn.

Phúc Âm Luca tường thuật "đang khi Ngài chúc lành" cho các môn đồ, Chúa Kitô đã "lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha". Chúc lành là dấu chỉ Ngài yêu thương những người thân tín của mình. Ngài không để họ phải "mồ côi", trái lại Ngài muốn họ được bình an, vui hưởng mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống trần gian, trước khi họ được đoàn tụ với Ngài mai sau, trong vương quốc của Cha.

Khi tham dự mầu nhiệm Thăng Thiên hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô chúc lành cho mình. Những gì chúng ta cần thiết hơn hết trên đời, phải chăng chính là các chúc lành của Ngài. Chúng ta không thể hiện hữu, chẳng thể tồn sinh, nếu không được Chúa chúc lành, trong từng giây phút cuộc sống thường ngày.

Có hai loại chúc lành của Thiên Chúa: Các chúc lành thiêng liêng và các chúc lành đơn giản, thông thường.

Các chúc lành thiêng liêng là Tình Yêu Thiên Chúa, lòng thương xót, từ tâm của Ngài, là sự nhập thể, đời sống, cái chết, phục sinh, thăng thiên và chuyển cầu của Chúa Yêsu Kitô, là ân sủng, tha thứ, và bình an, là Lời Ngài, và các bí tích, là kinh nguyện, và những chỉ bảo tốt, là điều thiện mà chúng ta có được bất cứ lúc nào dưới sự soi sáng của Lời Ngài, là sự cứu giúp và trợ lực từ Thiên Chúa khi chúng ta bị cám dỗ, thử thách, là sự tan vỡ con tim, là một sự thức tỉnh, "giác ngộ", minh khai.

Các chúc lành đơn giản là lương thực trần gian, như chúng ta thường cầu xin "bánh hôm nay" trong kinh Lạy Cha. Ông William Secker nói: "Chúa Yêsu Kitô mở rộng bàn ăn cho chúng ta hàng ngày." Nhà giảng thuyết A. W. Tozer nhận định: "Sự tốt lành của Thiên Chúa là động lực đàng sau mọi chúc lành mà Ngài ban tặng cho chúng ta mỗi ngày."

Quả thực Chúa Yêsu thăng thiên đang dồi dào chúc lành cho chúng ta, nhưng nhân phàm có nhận ra được điều này không? Ông Charles Allen viết: "Con lợn ăn hạt dẻ rừng dưới gốc cây, ngày này qua ngày khác, mà không bao giờ nhìn lên để xem những hạt dẻ này rơi xuống từ đâu. Một số người cũng giống như vậy nhưng các kẻ khác được phúc dẫn tới sự nhận biết tình yêu của Cha trên trời."

Các tư tưởng gia đều khuyên: "Hãy đếm những chúc lành", đừng đếm những đau khổ, những thất bại, những điều tiêu cực v.v...

Ðể đón nhận những chúc lành của Chúa Yêsu thăng thiên, chúng ta hãy cùng nhau chuyên cần cầu nguyện, như "các Tông Ðồ mà Ngài đã tuyển chọn", trong bài đọc thứ I trích sách Công Vụ Tông Ðồ. Ðức Yêsu Phục Sinh hứa với các ông: "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Ngài ngự xuống trên anh em."

Lời hứa này cũng được ban cho chúng ta, trong ngày đời của mình.

Cảm tạ Chúa Kitô thăng thiên đã chúc lành và ban sức mạnh Thần Khí cho chúng ta.

(Trích Ns Người Tín Hữu online)