Ngày 06 tháng 1

Lễ Hiển Linh

Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Hiển Linh, thường được gọi là lễ Ba Vua. Ba ông vua hay ba nhà chiêm tinh, hay ba nhà khôn ngoan thông thái, từ phương Ðông, miền Ba Tư, đã đến bái lạy Ðức Yêsu Hài Nhi tại Bê-lem.

Phúc Âm Mathêô 2:1-12 là sách duy nhất đã ghi chép câu chuyện hi hữu: Thiên Chúa tỏ mình ra cho Dân Ngoại, qua sự dẫn dắt của một ngôi sao sáng trên vòm trời. Ngày nay các người hành hương từ mọi mảnh đất trên địa cầu tấp nập, nô nức, tuôn về Yêrusalem, Thành Thánh, để tôn vinh Chúa. Chúng ta mừng ba nhà khôn ngoan thông thái là những lữ khách đầu tiên đã đến đó và đã tìm thấy Ðức Yêsu.

Lễ này rất đặc biệt cho chúng ta, vì trừ phi chúng ta mang dòng máu Do thái, chúng ta đều là Dân Ngoại. Ngôi sao đức tin chỉ mới được chiếu sáng trên nền trời Việt Nam chúng ta hơn 300 năm, nhờ các vị thừa sai ngoại quốc. Tổ tiên chúng ta là Dân Ngoại, nhưng đã lãnh nhận đức tin vào Chúa Kitô. Chúng ta cảm tạ Chúa về tặng phẩm lớn lao này. Nay trong Ngài, như lời xác quyết của Thánh Phaolô, chúng ta không còn là những Dân Ngoại, tức những kẻ ở xa, ở tuốt tận phương Ðông vời vợi xa xôi.

Ngôi sao mà các nhà chiêm tinh đã đi theo chỉ là một dấu bên ngoài dẫn tới đức tin. Ánh sáng đích thực là đức tin trong lòng chúng ta. Ðức tin là ánh sáng soi chiếu trái tim chúng ta với sự thật về Chúa Kitô, Thiên Chúa Cứu Ðộ. Ánh sáng đức tin là món quà đặc ân Thiên Chúa cho chúng ta. Các dấu chỉ và những sự lạ như ngôi sao chỉ là để cho những kẻ không tin, chứ không phải cho các tín hữu. Một khi chúng ta đã được ban tặng đức tin, chúng ta không còn cần những điều ấy nữa. Ðức tin là ánh sáng thật của Thiên Chúa, và chỉ có thể có được từ Người, và duy đức tin dẫn dắt chúng ta đến với Người. Ánh sáng này tiếp tục chiếu soi trên chư dân các nước.

Chúng ta hành hương cuộc đời mình, theo ánh sáng đức tin trong trí huệ mình, và ánh sáng yêu thương trong con tim mình. Những gì các vị khôn ngoan thông thái đã làm ngày xưa được lập đi lập lại ngày nay. Nay chúng ta chỉ đi theo ngôi sao đức tin trong lòng mình. Ngay cả các nhà khôn ngoan thông thái đã đi theo ngôi sao trên trời chỉ là nhờ ngôi sao đức tin trong lòng các ông, được nhìn thấy bằng con mắt trí huệ, đầu óc, của các ông.

Qua ánh sáng đức tin Phúc Âm, chúng ta chia sẻ với Dân Tuyển Chọn Do Thái con đường cứu rỗi. Phúc Âm là ngôi sao mới, dẫn đưa hết thảy người ta tới vinh quang nước trời. Phúc Âm được đặt vào trong Hội Thánh và Hội Thánh chiếu sáng bằng ánh sáng Phúc Âm.

Trong và qua Hội Thánh, chúng ta dâng các quà tặng mà các quà tặng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà khôn ngoan thông thái chỉ có thể tượng trưng. Chúng ta dâng hiến Thiên Chúa sự hy sinh và thần lương của Chúa Kitô, sự sống chúng ta.

Sau hết, chúng ta không chỉ cử mừng lễ Hiển Linh, nhưng chúng ta thực hiện lễ Hiển Linh. Chúng ta gửi ánh sáng của ngôi sao đức tin mình ra cho toàn thế giới, mời gọi mọi người nam nữ đi theo Chúa Kitô. Mỗi chúng ta nên ý thức đời sống mình là một ngôi sao đức tin để dẫn tha nhân đến với Ngài. Thế giới hôm nay có khoảng 5 tỉ người, nhưng có lẽ chỉ có được khoảng 1 tỉ ngôi sao đức tin chiếu sáng chung quanh trái đất để đưa dẫn người khác đến với Ngài. Hôm nay chúng ta nên kiểm điểm chính mình: ánh sáng đức tin của chúng ta có chiếu sáng rực rỡ không? Ánh sáng của chúng ta sẽ không có sự rực rỡ trừ phi nó chiếu sáng với tình thương, bác ái, và những việc làm tốt cho tha nhân. Chúng ta hãy nghĩ về những việc đạo đức, đi lễ, tĩnh tâm, giúp đỡ người nghèo. Tất cả những việc này là ánh sáng đức tin dẫn người khác đến cùng Chúa Kitô. Nếu đức tin của chúng ta cháy sáng yêu thương, nó đang tiếp tục lễ Hiển Linh. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: "Anh chị em hãy chiếu sáng như những vì sao trên trời!"

Tri ân Ðức Yêsu Cứu-Chúa đã ban cho chúng ta sứ điệp bình an hôm nay.

Lm Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR