Mình Máu Thánh Chúa Kitô,
Lương Thực Nuôi Sống Con Người

Giáo Hội hôm nay trên toàn thế giới, hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.Trong niềm vui được làm con cái Chúa, toàn thể dân Chúa quì gối, phủ phục trước một bí tích vô cùng cao cả: BÍ TÍCH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Ðây là bí tích lớn lao đã làm cho tất cả mọi người phải suy phục, tôn kính vì chính Ðức Kitô đã hiến thân chịu chết để cho con người được sống và sống dồi dào. Ði vào thánh lễ giờ đây là mục đích chính của chúng ta.

I. ÐỨC GIÊSU KITÔ ÐÃ LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ :

Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể vào chiều thứ NămTuần thánh. Biến cố chết của Chúa không chỉ có ý nghĩa cứu chuộc một lần rồi hết, nhưng ngang qua biến cố tử nạn của Ngài, Ðức Giêsu Kitô đã để lại cho các môn đệ và toàn nhân loại một bí tích cao cả, quí hóa hơn hết mọi sự: Chính Ngài đã cho nhân loại ăn thịt và uống máu của Ngài.

Soi chiếu lại biến cố ấy, bài Thứ Luật hôm nay gợi lại cảnh tượng trong sa mạc mà sách Xuất Hành đã đề cập tới: Dân Do Thái đi trong sa mạc tiến về đất hứa, kêu trách Môsê đưa họ đi, bỏ họ chết đói, chết khát. Môsê đã kêu cầu Chúa, Chúa đã tiếp cứu dân bằng cách nhậm lời Môsê kêu xin. Chúa cho Manna rơi từ trời xuống nhiều vô kể trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của dân, họ kêu lên "Manhu"có nghĩa là cái gì vậy ? Môsê đã cắt nghĩa cho dân, đây là bánh Manna Chúa cho từ trời rơi xuống để nuôi sống dân và Ngài đã truyền cho Môsê giơ cao cây gậy, đập vào đá tảng, nước vọt chảy ra để cho dân có nước mà uống. Dân chúng đã ăn uống no nê ròng rã nhiều năm đi trong sa mạc.

Gợi lại hình ảnh ấy,sách Thứ Luật mượn lời của Môsê nói với dân, mặc dầu Thiên Chúa đã nuôi dân bằng chính lương thực Manna, chim cút và nước, nhưng điều chính yếu không sống nguyên bởi bánh mà còn bởi lời Thiên Chúa. Thiên chúa đòi hỏi nơi con người sự tín thác, lòng cậy trông bền chặt. Hình ảnh Mannna, chim cút và nước uống là tiên trưng cho phép bí tích Chúa Giêsu sẽ lập sau này trong thời Tân Ước.

Chúa Giêsu đã lập nên bí tích tình yêu, bí tích lớn lao , cao quí khiến nó có sức mạnh nuôi sống con người về mặt linh thiêng và cả về phần xác nữa. Chúa Giêsu, ngày thứ Năm Tuần thánh đã tụ họp các môn đệ lại và trong khi dùng bữa với họ, Ngài đã lập bí tích thánh thể cho con người muôn thời được hưởng nhờ. Công bố bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu đã để lại bí tích thánh thể: Ðang lúc họ ăn, thì Ðức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng, rồi bẻ ra,ban cho họ, ngài nói :" Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta .( cũng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối ), Ngài cầm lấy chén và tạ ơn, Ngài ban cho họ và nói rằng:" Hãy uống chén này hết thảy. Vì này là máu Ta, máu giao ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội . Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta " ( Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-22 ).Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại một bí tích lớn lao khiến mọi người được thừa hưởng chính Mình và Máu thánh Chúa. Ðó là hồng ân, là niềm tin mà mọi người Kitô hữu đều phải tuyên xưng.

Thánh Phaolô cũng minh chứng về bí tích Chúa Giêsu đã lập ra, Ngài nói: " Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói :Này là Mình Ta vì các ngươi,hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa ăn tối xong, Ngài nói :chén này là Giao Ước mới trong máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Ta. Vì mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến "( 1co 11, 23-26 ). Thánh Phaolô gọi là sự hiệp thông, vì mọi người đều thông hiệp vào một bánh và một chén rượu là máu Ðức Giêsu Kitô.

II. PHÉP MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ ÐỐI VỚI CHÚNG TA:

Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp thông vào một bánh và một chén máu Chúa. Ðó là sự thông hiệp kỳ diệu trong tình thương của Chúa. Bí tích Chúa lập ra là bí tích tình thương, vì tình thương con người được liên kết trong một thân thể của Chúa. Niềm tin mà con người được thông hiệp và được liên kết là niềm tin vào chính Ðức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh. Mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa có ý nghĩa làm cho con người được hòa hợp, liên kết trong tình yêu của Chúa.

Ðức Giêsu Kitô đã nối kết mọi người trong một thân thể của Chúa.Ngài là đầu và mọi người đều là chi thể của Ngài. Ngài ước nguyện cho mọi người nên một như Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha. Trong niềm tin vì có Chúa là Cha, có chúa nuôi dưỡng con người bằng chính thân xác và máu của ngài, chúng ta được sống trong hạnh phúc vì có chúa nuôi dưỡng ta :" Chúa là Mục Tử , có Chúa chăn nuôi ta, ta chẳng còn thiếu thốn chi " ( Tv 23 ). Lời của Chúa quả là xác đáng và an ủi con người biết bao ! Chính vì thế, hiến lễ tạ ơn Chúa để lại cho ta trong bữa tiệc thánh làm cho ta cảm thấy được hạnh phúc hân hoan. Là Chúa, Chúa đã chẳng ở trên cao xa vời, nhưng Chúa hằng hiện diện trong bí tích thánh thể, trong bữa tiệc thánh hằng ngày khi linh mục diễn lại hiến lễ tạ ơn. Ta được thông dự vào tiệc thánh là thông phần vào chính sự sống của Chúa Giêsu, vào chính con người đầy tình yêu của Ngài .

Ta hãy sống xứng đáng để mỗi lần khi tham dự thánh lễ, là ta được dự phần vào bữa tiệc thánh đầy hân hoan và đầy sự sống của Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu, Ðấng yêu thương và Ðấng luôn bênh vực chở che ta, ta hãy vững bước hiên ngang và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Ước gì Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô sẽ là nguồn lương thực linh thiêng cho mọi người chúng ta hằng ngày và nhất là suốt cả cuộc sống của đời chúng ta . Amen .

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT