Hanh Tich hon 800 vi Thanh - Chan Phuc & Dang Kinh & Toi To Chua cua Giao Hoi Cong Giao voi nhieu hinh anh
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trích, dịch, tham khảo & hình ảnh:
- Gương Thánh Nhân (NS Người Tín Hữu Online)
- Sống Thánh Chứng Nhân (Thời Điểm Maria)
- Hạnh Các Thánh (Simon Hòa Đà Lạt Online)
- Hạnh Các Thánh (Phó Tế Huỳnh Mai Trác)
- Các thánh bạn trẻ (Tin Mừng Net)
- Các thánh (Tgp. Saigon Net)
- Các thánh và Chân Phước (Dòng Cát Minh Việt Nam online)
- Theo Vết Chân Người (Dòng Đa Minh VN)
- Chứng Nhân Chúa Kitô (Dòng Đồng Công)
- Phụng Vụ Chư Thánh (Nhóm Châu Kiên Long)
- Điển Ngữ Các Thánh (Cố LM Hồng Phúc)
- Catholic Saints & Angels Online
- Catholic Encyclopedia Online
- Vatican Saints & Blessed Online
- Patron Saints Online
- Santi, beati e testimoni - Enciclopedia dei Santi
- The Incorruptibles (Joan Carroll Cruz / Matthias Ngọc Đính, CMC)
- The Twelve Apostles của R. Brownrigg
- The Search for the Twelve Apostles của W. McBirnie
- Modern Saints (Ann Ball)
- Relics (Joan Carroll Cruz)
- VietCatholic News Online
- Các tư liệu riêng
 
Copyright © 2010 by Tinh Than Association. Send any comment or question to Nhom Tinh Than
Có thể sử dụng các bài do Nhóm Tinh Thần trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... xin ghi rỏ nguồn xuất xứ cũng như nhóm dịch giả.