Ngày 22 tháng 4

St. Pope Soterus
(175)

Saint Pope Soterus (166-175)Đức Soterus là vị Giáo Hoàng thứ 12 kế vị Thánh Phêrô năm 166. Ngài sinh tại Fondi, Campania, nước Ý. Ngài được mô tả là vị Giáo Hoàng của lòng bác ái. 

Ngài cấm phụ nữ dâng hương trước mặt cộng đoàn tín hữu. Ngài xác định hôn nhân là một bí tích nếu được linh mục cử hành. Thánh Soterus làm Giáo hoàng trước thời đại vua chúa Rôma. Ngài đích thật là vị cha chung của mọi kitô hữu. Thánh nhân giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó. Ngài đặc biệt quan tâm tới những người bị kết tội đang phải làm việc trong những hầm mỏ nguy hiểm. Họ bị đày tới đó vì đã không chịu chối bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu. Những kitô hữu can đảm này luôn phải chịu đói khát. Họ chỉ được phép nghỉ ngơi chút ít thôi. Các tín hữu khác thì bị giam hãm trong chốn lao tù. “Giáo hoàng Soterus tốt lành” đã làm mọi cách có thể để khuyến khích và giúp đỡ họ.

Thánh Soterus cũng trợ giúp những kitô hữu ở xa Rôma. Vị Giáo hoàng thánh thiện này là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Mọi kitô hữu đều ưa thích nghe ngài giảng giải về Đạo giáo của mình. Thánh nhân chia sẻ với tất cả tâm hồn. Ngài gợi hứng nơi họ lòng can đảm dám liều chết vì Chúa Giêsu hơn là tế lễ cho các ngẫu thần. Chính thánh Soterus cũng đã dâng hiến cuộc sống mình cho Chúa Giêsu vào năm 175 sau khi làm Giáo hoàng được mười năm. Đức Soterus tử đạo năm 175 và được chôn cất tại nghĩa trang Callistus tại Rome.

(Trích  Tin Mừng Net "Các Thánh" Susan Helen Wallace, Fsp / Phúc Lộc, CMC chuyển ngữ  & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints & Santi-Beati-Testimoni)