Ngày 26 tháng 5

St. Pope Eleutherius 
(175-*189)

Con trai của Habundius, sinh tại Nicopolis, Epirus, nước Hy Lạp. Là phó tế dưới thời hai Đức Thánh Giáo Hoàng Anicetus và Soter. Được chọn làm Giáo Hoàng thứ 13 kế vị Thánh Phêrô năm 175.

Ngài sai Fugatius và Damjan đi truyền giáo ở Anh (the Briston). Ngài truyền lệnh hủy bỏ một số tập tục của người Do Thái liên quan đến đồ ăn sạch và không sạch vẫn còn tồn tại ở một số Kitô hữu.

Ngài chịu tử đạo năm 189 tại Rome và được mai táng gần mộ Thánh Phêrô Tông Đồ.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)