Ngày 23 tháng 9

St. Pope Linus
(67-76)

Saint Pope LinusSinh tại Voltarra, Tuscany, nước Ý. Ngài đắc cử Giáo Hoàng năm 67 và là vị Giáo Hoàng thứ 2 kế vị Thánh Phêrô. 

Theo Thánh Irenaeus, Giám Mục thành Lyon thì người được Thánh Phaolô nói đến thư thứ II gửi Timôthy (4,21) và tên của người được nêu lên trong Lễ Qui Roma. Nhưng vì lịch sử không rõ ràng và chính xác về người, nên ngày nay không còn được ghi trong niên lịch mới.

Ngài đã tấn phong 15 Giám Mục đầu tiên. Ngài cấm phụ nữ không được bước vào thánh đường nếu không đội khăn trùm đầu. Ngài chịu tử đạo tại Rome dưới thời cấm đạo của Domitian vào khoảng năm 76 và được chôn bên cạnh Thánh Tông Đồ Phêrô.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)