Ngày 16 tháng 1

St. Pope Marcellus I
(?-309)

Saint Pope Marcellus IThánh Marcellus sinh tại Rome. Ngài được bầu làm Giám Mục Roma ngày 27 tháng 5 năm 308 sau thời gian trống tòa 4 năm và là vị giáo hoàng thứ 30 kế vị Thánh Phêrô. Giáo Hội lúc bấy giờ đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Đời sống linh thiêng của giáo dân và sinh hoạt của Giáo Hội nhiều lúc bị gián đoạn. Thêm vào đó có nhiều chia rẻ vì các phe phái nhất là của nhóm lạc đạo Arians. Vì vây có một số tín hữu kém đức tin đã lìa bỏ Giáo Hội và chối bỏ đạo khi bị bắt bớ tù đày. 

Vừa đăng quang thì ngài liền chỉnh đốn lại hàng giáo sĩ và cải tổ lại công việc của Giáo Hội. Ngài chia lảnh thổ Roma làm 25 giáo xứ, và mỗi giáo xứ có một linh mục chăm sóc. Công việc của mỗi linh mục được phân định rỏ ràng: dạy dổ giáo lý cho tân tòng, giúp đở giáo dân trong việc ăn năn đền tội, tống táng người chết và dâng lễ tôn kính các đấng tử đạo. Việc phận định Roma thành 25 giáo xứ vẫn tồn tại cho đến thế kỷ thứ bảy. 

Ngài phải giải quyết khó khăn là tha thứ cho những kẻ bội giáo trong thời kỳ bách hại. Ngoài ra ngài còn qui định công đồng chỉ được triệu tập khi có lệnh của giáo hoàng. Ngài gặp chống đối khi bắt buộc những người tội lỗi phải ăn năn đền tội công khai. Trong việc cải tổ ngài cũng gặp khó khăn vì các nhóm chống đối được Hoàng đế Maxentus bênh vực, vị vua này rất hung bạo và tàn ác đã bắt giam ngài và đày ra khỏi Roma. 

Khi vừa bị đưa khỏi Roma thì ngài từ trần và được mọi người tôn kính như một đấng thánh. Giáo triều của thánh Marcellus chỉ vỏn vẹn một năm sáu tháng nhưng đã đặt một nền tảng vững chắc cho Giáo Hội. Theo truyền thuyết thì ngài bị bọn ngoại giáo bắt phải dâng hương tế thần của chúng nhưng ngài quyết liệt từ khước nên bị chúng giết năm 309. Nhưng theo sử sách thì chính Maxentus đã tức giận vì những cải tổ của ngài và quyết liệt bài trừ bè phái lạc đạo tay chân của nhà vua. Thi thể được hỏa thiêu tại nghĩa trang Saint Priscilla tại Rome. Thánh tích của ngài sau đó chuyển về chôn cất dưới bàn thờ của thánh đường San Marcello al Corso tại Rome.

(Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News  & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)