Ngày 23 tháng 11

St. Pope Clement I 
(c. 101)

Theo thánh Iréné kể lại thì thánh Phêrô truyền ngôi Giáo Hoàng cho Linus (67-76), rồi Cletus (76-88) kế vị Linus và sau Cletus là thánh Clemente (88-97)

Đức Clement của giáo phận Rôma là người thứ tư kế vị Thánh Phêrô, và cai quản Giáo Hội trong thập niên cuối cùng (88-97) của thế kỷ thứ nhất. Người ta không được biết nhiều về thời niên thiếu của ngài. Theo nội dung bức thư của ngài gửi cho tín hữu Corintô thì ngài là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh Kinh, hiền từ, bác ái và khiêm tốn.

Lịch sử cho chúng ta biết ngài tử đạo năm 101. Tuy nhiên, chi tiết về sự tử đạo của ngài đều là truyền thuyết, được góp nhặt trong khoảng thế kỷ thứ tư hay thứ năm. Có lẽ Ðền Thánh Clement ở Rôma, là một trong những giáo đường đầu tiên ở thành phố này, được xây trên khu đất xưa là nơi cư ngụ của Thánh Clement.

Thư đầu tiên của Thánh Clement gửi cho giáo đoàn Corintô được giữ gìn cẩn thận, và bức thư này được phổ biến rộng rãi trong thời tiên khởi. Ðó là lá thư của Giáo Hội Rôma, tác giả là Ðức Clement, gửi cho Giáo Hội ở Corintô về sự chia rẽ đã làm tách biệt giáo dân với giáo sĩ. Ðức Clement phàn nàn về sự chia rẽ trái phép và vô lý ấy trong Giáo Hội Corintô, và ngài khuyên hãy đoàn kết lại. Ngài coi lý do của sự tranh chấp ấy là vì "đố kỵ và ghen ghét." Ðức Clement đã chủ trương dùng đức ái để hàn gắn chia cắt trong Giáo Hội Corintho, vì "nếu không có đức ái, không có gì làm hài lòng Thiên Chúa."

"Ðức ái kết hợp chúng ta với Thiên Chúa. Trong đức ái không có gì là xấu hổ, không có gì là ngạo mạn. Ðức ái không đi với ly giáo, không nổi loạn, nhưng hài hòa mọi sự. Trong đức ái, những người được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ trở nên tuyệt hảo" (Thư Thứ Nhất Gửi Giáo Ðoàn Corintho).  

Ngài đã phục hồi bí tích Thêm Sức theo lễ nghi của thánh Phêrô. Tiếng "Amen" trong các nghi thức tôn giáo được cho là phát xuất từ triều đại ngài.

Thánh nhân bị đày sang Chersonèse (Bắc Hải) dưới thời vua Trajan, ngài bị cột neo quanh cổ và ném xuống biển chết vì đạo năm 101. Xác thánh nhân đã được đưa về Rome, dưới triều của Đức Giáo Hoàng Adrian II. Vì thế, người được đặt làm quan thầy của các thủy thủ. 

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)