Ngày 06 tháng 4

St. Pope Sixtus I
(116-125)

Người Roma. Được chọn làm Giáo Hoàng thứ 7 kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ năm 116. 

Ngài truyền lệnh dùng khăn thánh và chỉ thừa tác viên có chức thánh mới được cầm trực tiếp các đồ thánh. Các Giám Mục phải trình Tông Thư cho Giáo Phận nơi được bổ nhiệm. 

Ngài chịu tử đạo năm 125 tại La Mã dưới thời cấm cách của hoàng đế Trojan.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)