Ngày 10 tháng 2

Pope Leo XII (Annibale Francesco della Genga)
(1760-1829)

Tên thật là Annibale Francesco Clemente Melchior Girolamo Nicola della Genga sinh ngày 22 tháng 8 năm 1760 tại Castello della Genga, thuộc giáo phận Fabriano, nước Ý. Trong một gia đình quý tộc, con thứ  6 của Bá tước Flavio della Genga và Maria Luisa Periberti di Fabriano. 

Thụ phong linh mục năm 1783. Sau đó là tuyên úy và thư ký riêng của Đức Pius VI đến năm 1784. Khâm Sứ Tòa Thánh tại Cologne, Đức Quốc năm 1794. Xin nghỉ về ẩn tu ở tu viện Monticelli năm 1800. Được gọi trở lại Khâm Sứ Tòa Thánh tại Diet, Ratisbon năm 1805. 

Ngài tái phê chuẩn sự có mặt của dòng Tên và xóa sổ các tác phẩm của Galileo khỏi danh mục sách cấm. Ngài cử hành Năm Thánh (1825). Ngài cho tái thiết đền thờ Thánh Phaolô bị hỏa hoạn, nhiều bức bích họa tranh tượng Giáo Hoàng bị hỏa thiêu.

Đức Leo XII qua đời ngày 10 tháng 2 năm 1829 tại Rome sau 6 năm cai trị Hội Thánh. Được an táng trong hầm mộ VCTĐ Thánh Phêrô trước bàn thờ kính Thánh Giáo Hoàng Leo Cả.

(Nhóm Tinh Thần trích " Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo" của Lm Bùi Đức Sinh, OP và nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican online và Santi-Beati-Testimoni)