Ngày 19 tháng 7

St. Pope Symmacus
(?-514)

Saint Pope SymmacusSinh tại Sardegna, nước Ý. Ngài đắc cử Giáo Hoàng ngày 22 tháng 11 năm 498 và là vị Giáo Hoàng thứ 51 kế vị thánh Phêrô. 

Trong giáo triều của mình, ngài đã triệu tập công đồng năm 499 để chấp nhận đường lối bầu giáo hoàng căn cứ vào đa số phiếu chứ không vào tuyệt đối phiếu như Đức Nonoriô ấn định trước đó. Ngài cũng cố sở hữu của Giáo Hội về việc cho phép hàng giáo sĩ sử dụng những phúc lợi thường ngày. Ngài đã chuộc lại tất cả các nô lệ và cho họ được hưởng tự do. Ngài có công xây dựng khởi đầu Tòa Thánh Vatican.

Ngài mất ngày 19 tháng 7 năm 514 tại Rome.

(Trích "Sống Thánh Chứng Nhân" - Thời Điểm Maria Net  & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)