Ngày 11 tháng 2

St. Pope Paschal I
(1/817-824)

Sinh tại Rome, nước Ý con của Bonosus. Là viện phụ của tu viện Thánh Stephanus dòng Benedictine. Đắc cử  Giáo Hoàng thứ  98 kế vị Thánh Phêrô ngày 25 tháng 1 năm 817.

Ngài giúp đở người tỵ nạn Hy Lạp trong thời cấm cách của các triều đại Iconoclastic. Vua Louis Sùng Đạo dâng tặng ngài đảo Corsica và Sardinia. Ngài say sưa khám phá các hang toại đạo và tìm được thánh tích của Thánh Caecilia và các vị tử đạo khác.

Ngài qua đời ngày 11 tháng 2 năm 824.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)