Ngày 24 tháng 12

St. Adele of Pfalzel
(?-735)

Saint Adele of PfazelThánh Adele là công chúa, con vua Dagobert II, nước Ðức. Sau khi chồng bà là Alberic quận công Burgandy qua đời, bà lo nuôi nấng dạy dỗ người con trai trong đường hướng kính sợ Thiên Chúa. Người con này là thân phụ của Thánh Gregory Utrecht. 

Bà là đồ đệ của Thánh Boniface, một tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng tại nước Ðức. Bà được sự linh hướng của Thánh Boniface trên con đường tu hành. Năm 690 bà trở thành viện trưởng tu viện Palatiolum ở Pfalzel  gần Trier. Bà điều khiển tu viện rất tốt đẹp, chứng tỏ tài năng chỉ huy, khôn khéo và thánh thiện. 

Bà là đấng đã giúp đỡ và góp công của trong việc phát triển Giáo Hội tại nước Ðức. Sau những năm dài làm điều lành, giúp đỡ các nữ tu và những công việc từ thiện, bà qua đời trong an bình của tuổi già vào ngày 24 tháng 12 năm 735. 

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints)