Ngày 25 tháng 12 

St. Albert Chmielowski
(1845-1916)

St Albert Chmielowski Albert sinh ngày 20 tháng 8 năm 1845 ở Igolomia gần Krakow, Ba Lan,  là người con cả trong gia đ́nh giầu có, và tên rửa tội là Adam. Trong cuộc cách mạng 1864 chống với Nga Hoàng Alexander III, Adam bị thương và bị cụt chân trái.

Với khả năng hội họa Adam đă theo học ở Warsaw, Munich và Balê. Sau khi trở về Krakow, Adam gia nhập ḍng Phanxicô Thế Tục. Vào năm 1888, Adam lấy tên là Albert khi sáng lập tổ chức các Thầy Ḍng Ba Phanxicô. Công việc chính yếu của tổ chức là giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư, bất kể tuổi tác, tôn giáo hay chính kiến.

Thầy Albert Chmielowski qua đời vào Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1916 v́ ung thư bao tử tại Krakow. 

Đức Giáo Hoàng John Paul II đă tôn phong Thầy Albert Chmielowski lên bậc Chân Phước ngày 22 tháng 6 năm 1983 tại Krakow trong lần tông du Ba Lan lần thứ hai và sáu năm sau ngài nâng Chân Phước Albert Chmielowski lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 11 năm 1989 tại VCTĐ Thánh Phêrô, Vatican, Rome. 

Trong cuốn sách kỷ niệm kim khánh linh mục năm 1996, khi chia sẻ về ơn thiên triệu của chính ḿnh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho biết Thầy Albert đă có một ảnh hưởng trong ơn gọi ấy "bởi v́ tôi t́m thấy nơi ngài sự hỗ trợ tinh thần và một tấm gương khi từ bỏ thế giới nghệ thuật, văn chương và kịch nghệ, để nhất định chọn lựa ơn gọi linh mục". Khi c̣n là một linh mục trẻ, Đức Giáo Hoàng đă viết một kịch bản về cuộc đời Thầy Albert để tỏ ḷng biết ơn thánh nhân.

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)