Ngày 19 tháng 12

St. Pope Anastasius I
(399-401)

Saint Pope Anastasius ISinh vào thế kỷ thứ 4 tại Rome, nước Ý. Đắc cử Giáo Hoàng thứ 39 kế vị Thánh Phêrô ngày 27 tháng 11 năm 399. 

Ngài có công giải quyết cuộc ly giáo giữa Rome và Giáo Hội Antioch, ngài cũng mạnh mẽ chống lại những người theo bè rối Donatism thực hành vô luân; họ chủ trương thiên tính cũng ẩn tàng trong những đồ vật. 

Ngài đã chỉ thị các linh mục nên đứng trong khi đọc Tin Mừng. Các bạn thân của ngài là thánh Augustine, thánh Jérome và thánh Paulinus của Nola. 

Triều đại Giáo Hoàng của ngài ngắn ngủi (399-401) chỉ có 2 năm. Ngài qua đời ngày 19 tháng 12 năm 401.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)