Ngày 10 tháng 11

St. Andrew Avellino
(1520-1608)

Lorenzo Avellino sinh năm 1520 tại Castronuovo trong vương quốc Naples. Sau khi thụ phong linh mục năm 26 tuổi, cha được bổ nhiệm làm luật sư tòa án giáo sĩ. Trong một vụ kiện, vì lợi ích cho một thân chủ, cha phải nói dối. Bị lương tâm dày vò, cha Lorenzo quyết định bỏ nghề để hoàn toàn lo cho các linh hồn.

Năm 1556, cha xin gia nhập dòng Theatin do thánh Gaetan vừa thành lập, giữ chức giáo tập 10 năm và bề trên tu viện. Cha Lorenzo cũng thành lập thêm nhà ở Milan và Piacenza. 

Ngày 10 tháng 11 năm 1608, khi vừa đọc kinh mở đầu thánh lễ, cha ngất xỉu và qua đời cách đột ngột. Vì thế thánh nhân được cầu xin cho khỏi bị stroke và chết bất ưng kỳ tử. Xác thánh được trưng bày trong nhà thờ thánh Phaolô tại Naples cho giáo dân kính viếng. 

Vì thành kính muốn có một di tích kỷ niệm, người ta giựt đi một lọn tóc của người làm trầy da mặt, máu chảy trọn một ngày. Máu ấy được lưu giữ và như trường hợp máu thánh Janvier cũng tại Naples, máu thánh nhân đến ngày kỷ niệm qua đời, cũng sôi động lên màu đỏ thẫm.

Cha Lorenzo Avellino được Đức Giáo Hoàng Urbano VIII tôn phong Chân Phước ngày 10 tháng 6 năm 1625 và Đức Clement XI đã nâng cha lên hàng hiển thánh ngày 22 tháng 5 năm 1712.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR. & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)