Ngày 05 tháng 5

St. Angelus of Jerusalem
(1185-1225)

Thánh Angelus là người Do thái sinh trưởng tại Jerusalem vào năm 1185. Ngài có một người anh em sinh đôi tên là Gioan. Hai anh em đều được chịu phép rửa tội khi mẹ của các ngài trở lại đạo Công giáo.

Sau khi cha mẹ các ngài từ trần thì hai anh em vào tu trong dòng Carmêlô. Năm 26 tuổi thì Angelus được gởi đến Jerusalem để chịu chức linh mục. Sau đó Angelus trở về Palestine, ở đó Angelus đã làm nhiều phép lạ và trở nên rất danh tiếng. Dân chúng ngưỡng mộ nên đi theo rất đông mỗi lần Angelus ra đường.

Muốn sống môt cuộc đời chiêm niệm và tránh mọi danh tiếng thế tục, Angelus trở về nhà dòng sống trong phòng kín cho đến ngày được Chúa linh hướng rời khỏi phòng kín ra đi đến nước Ý. Ở nước Ý Angelus đã gặp được thánh Dominic và Francis trong Công đồng Lateran. Ở Sicily, Angelus cũng làm nhiều phép lạ và trở nên rất danh tiếng. 

Trong xứ có một hiệp sĩ tên là Berenger là một người độc ác và dâm ô. Hắn làm nhiều điều xằng bậy và dân chúng hết sức than van. Angelus muốn khuyên lơn cho hắn cải tà quy chánh nhưng thay vì hối cải hắn trở nên giận dữ và oán ghét Angelus. Hắn bèn sai đồ đệ đến giết chết Angelus trước cửa nhà thờ Thánh Giacôbê. Cha Angelus đã từ trần ngày 05 tháng 5 năm 1225 sau khi đã xin nhà cầm quyền địa phương tha thứ cho sự ám sát này và thánh tích được chuyển về nguyện đường S. Mary of Carmel của dòng Carmelite tại Leocata, Sicily, nước Ý năm 1662.

Cha Angelus ở Jerusalem được Dòng Carmelite tôn kính như một vị Thánh từ năm 1456, Ðức Giáo Hoàng Honorius II tuyên phong Angelus là một thánh tử đạo và Đức Giáo Hoàng Pius II (1405-1464) đã chấp nhận sự tôn kính này.

PT Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)