Ngày 26 tháng 6

St. Anthelm of Belley
(1105-1178)

Saint Anthelme of Balley Thánh Anthelme thuộc dòng dỏi quí tộc, sinh năm 1105 tại lâu dài Chignon trong miền Savoie nước Pháp. Lớn lên ngài từ bỏ đời sống tự do phóng túng của giới thượng lưu thời bây giờ và quyết tâm đi theo Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện nơi thanh vắng. Ngài đã vào tu trong một tu viện Carthusian của dòng khổ tu. Ngài đã sửa sang lại tu viện Grande-Chartreuse bị hư hại trong một trận nước lũ và trở thành tu viện trưởng thứ bảy. Chính ngài cũng đã tổ chức một dòng khổ tu cho phái nữ.

Một lần có hai tu sĩ không tuân hành luật lệ của nhà dòng nên ngài đã xử phạt theo như luật định, hai tu sĩ này đã kêu cầu đến Đức Giáo Hoàng Alexander III và đã được bênh vực. Để có được sự bình an giữa mọi người anh em, thánh Anthelme đã từ chức viện trưởng trở về vui sống khiêm nhường đời sống một tu sĩ. Hạnh phúc an vui không được lâu dài. Sau khi được tường trình mọi sự rỏ ràng, Đức Giáo Hoàng lại bổ nhiệm ngài vào chức vụ Giám mục của Belley vào năm 1163. Thật là khó khăn cho những vĩ nhân quyết tâm lánh xa thế giới bên ngoài để sống trong tu viện, nhưng Giáo Hội luôn cần những người như vậy để làm mục vụ, cầu nguyện và hành động. Người ta gọi ngài là Anthelmopolis  (cha của người nghèo). Giám mục Anthelme phải đối đầu với Hoàng đế Federick Barberousse vì ông ta muốn ngài phải thừa nhận Victor IV, một người chống đối Giáo Hoàng làm Tổng Trấn ở Roma.

Hoàng đế Federick thay vì tức giận nhưng lại cảm kích sự chân thật và lòng trung tín của ngài nên đã phong vương cho ngài dù ngài chẳng muốn chút nào. Tuy vậy ngài đã trung thành với chức vụ cho đến ngày lìa đời vào ngày 26 tháng 6 năm 1178.

PT Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)