Ngày 20 tháng 5

St. Arcangelo Tadini
(1846-1912)

Saint Arcangelo TadiniArcangelo Tadini sinh ngày 12 tháng 10 năm 1846 tại Verolanuova, Brescia, miền Bắc Italia. Ngài bị tàn tật từ thuở nhỏ do bởi một tai nạn. Năm 18 tuổi, ngài vào chủng viện Brescia và chịu chức linh mục năm 1870. Trong những năm tháng đầu của đời linh mục, cha Tadini đi giúp các xứ đạo ở các miền sơn cước Lodrino năm 1871-1873, rồi đền thánh Santa Maria della Noce tại Brescia cho đến xứ đạo ở Botticino Sera năm 1885-1887.

Do lòng yêu mến các linh hồn, ngài vượt qua mọi khó khăn trong việc đi lại để thánh hiến giáo xứ do ngài phụ trách với các chương trình mục vụ phong phú và các sáng kiến truyền giáo. 

Cha thành lập một quỹ tương trợ dành để trợ giúp những công nhân bị tai nạn. Năm 1900, cha Tadini lập một dòng nữ tu mang tên là các chị em công nhân của Thánh Gia Nazareth (Congregation of Worker Sisters of the Holy House of Nazareth) với mục đích là chia sẻ đời sống lao động với các nữ công nhân trong các xí nghiệp, từ giờ giấc cho đến công tác. 

Cha mang bệnh qua đời ngày 20 tháng 5 năm 1912 tại Botticino Sera, Brescia.

Vì sự thánh thiện và các nhân đức anh hùng cao độ của cha Arcangelo Tadini nên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ghi tên cha vào sổ các Đấng Đáng Kính ngày 21 tháng 12 năm 1998 và năm sau ngài đã tôn phong Chân Phước cho cha Arcangelo Tardini ngày 03 tháng 10 năm 1999. Trong mật nghị ngày 21 tháng 2 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã công nhận phép lạ và quyết định nâng cha Arcangelo Tadini lên bậc hiển thánh. 

Trong lễ tôn phong hiển thánh cho cha Arcangelo Tadini ngày 26 tháng 4 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedictus XVI đã nói về Thánh Tadini, vị sáng lập hội dòng hoạt động xã hội như sau “... từ Thánh Thể, từ việc chiêm ngắm tình thương của Chúa, mà chúng ta nhạy cảm với những nhu cầu của tha nhân. Kết luận, ngài nói: “chúng ta hãy theo gương các vị thánh, biến cuộc đời trở thành một bài chúc tụng Thiên Chúa, theo gương Đức Giêsu, mà chúng ta thờ lạy trong nhiệm tích và phục vụ nơi tha nhân”.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)