Ngày 04 tháng 12

St. Barbara
(thế kỷ thứ IV)

Vị thánh nữ rất thời danh thời Trung Cổ, nhưng có người hoài nghi về lịch sử chính xác, vì thế nên bị xóa tên khỏi niên lịch Roma năm 1969. Theo khẩu truyền thì thân phụ cô là Dioscorus đã nhốt cô trong một tháp lầu, vì cô quá xinh đẹp và không vâng lời cha.

Trong thời gian thân phụ cô bận việc đi xa, với sự giúp đỡ của Origen và Valentinian, cô đã học đạo và chịu phép rửa tội. Vì kính Chúa Ba Ngôi, cô đã xin thợ xây đang xây hai cửa tháp lầu xây thêm một cửa nữa. Khi thân phụ cô trở về, hay biết sự kiện thì ông tức giận muốn hạ sát con nhưng cô được cứu thoát bằng một ơn lạ và trốn đi. 

Nhưng người cha đã tìm lại được, tố cáo con của mình theo đạo và đưa ra tòa. Ông xin quan tòa được tự tay chém đầu con gái mình năm 235 tại Nicomedia dưới thời cấm cách đạo của Maximanus ở Thrace! Có bốn nơi tự nhận là địa điểm xảy ra và có thánh tích của thánh nữ như Burano, Italy, Kiev và Russia.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)