Ngày 30 tháng 01

St. Bathildes
(680)

St BathildesThánh Bathildes lúc còn nhỏ bị bọn thảo khấu bắt đem bán làm nô lệ cho quan tể tướng nước Pháp là Erkinoald. Khi vua Clovis II đến tuổi cưới vợ nhận thấy Bà là ngưòi có nhan sắc đẹp đẽ và dịu hiền nên Clovis say mê. Erkinoald liền gả cho Clovis và Bà trở thành hoàng hậu. Bà sinh hạ được ba người con. 

Chồng Bà là một ông vua hoang đàng trụy lạc nên chết sớm lúc mới 23 tuổi. Người con đầu của Bà là Clotaire III lên ngôi và Bà là phụ chính. Bà là người thông minh và nhân đức và được các Giám mục giúp đở nhất là thánh Eloi nên Bà đã làm được nhiều việc tốt cho nước Pháp như giảm thuế má, cấm buôn bán nô lệ và giúp đở việc xây dựng các tu viện và cổ vỏ đời sống tu trì. 

Bà ước mong thống nhất ba xứ Neustria, Burgundy và Austrasia nên Bà đã chọn lầm Ebroin làm tể tướng. Hắn là người đầy tham vọng và cơ hội chủ nghỉa. Sau khi thất bại hắn cùng các bộ hạ ra lệnh cho Bà thoái vị và gởi đến ở tại tu viện Chelles. 

Bà đã sống lưu đày trong tu viện này 14 năm cuối cùng của cuộc đời. Bà tha thứ cho những kẻ thù, những người đã hành hạ Bà và nhất là đứa con vô ân bội nghỉa. Bà siêng năng cầu nguyện, và đặt biệt sùng kính Ðức Mẹ. Bà nhận làm những công việc thấp hèn trong tu viện và tình nguyện săn sóc những người đau yếu bệnh tật. 

Bà từ giả cuộc đời năm 45 tuổi ngày 30 tháng 01 năm 680 và được chôn cất trong tu viện Chelles. Khi giờ phút cuối cùng đã đến, trong một thị kiến Bà nhìn thấy một chiếc thang đặt từ bàn thờ Ðức Mẹ lên đến tận trời cao và Bà được leo lên cùng với các thiên thần. Bà được Đức Giáo Hoàng Nicholas I tôn phong hiển thánh.

PT Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)