Ngày 22 tháng 3

St. Benvenutus Scotivoli of Osimo
(1282)

St Benevenutus of OsimoThánh Benvenutus xuất phát từ ḍng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ư Đại Lợi. Sau khi học thần học và luật tại Đại Học Bologna, ngài được thụ phong linh mục và được trở về Ancona để phụ giúp việc điều hành giáo phận.

Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm giám quản Giáo Phận Osimo. Thành phố này từng trống ngôi giám mục trong 20 năm v́ bị trừng phạt về tội ủng hộ Hoàng Đế Frederick II trong cuộc chiến chống với đức giáo hoàng. Cha Benevenutus thành công trong việc thuyết phục dân chúng ở Osimo trở về tuân phục đức giáo hoàng. Năm 1264, đức giáo hoàng Urbanus IV đặt Cha Benvenutus làm Giám Mục Osimo, nhưng cho phép ngài nhận áo ḍng Phanxicô trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Khi là giám mục, Đức Benvenutus vẫn mặc y phục của Ḍng và tuân giữ quy luật Thánh Phanxicô một cách nghiêm nhặt. Ngài thúc giục sự cải tổ trong giáo phận bằng cách triệu tập các công đồng và thiết lập các quy tắc thật khôn ngoan để chống với những lạm dụng thời bấy giờ. Nói tóm lại, Đức Benvenutus đă đưa mọi người trong giáo phận về gần với Thiên Chúa hơn.

Năm 1282, ngài từ trần trong thánh đường của ngài giữa các linh mục giáo phận. Ba năm sau, ngài được Đức Giáo Hoàng Martin IV tôn phong hiển thánh.

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)