Ngày 25 tháng 2

St. Caesarius of Nazianzen
(329-369)

Thánh Caesarius sống vào thế kỷ thứ tư tại đất nước mà ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thân phụ ngài là thánh Gregory  Giám mục thành Nazianzen và thánh Nonna. Lúc đó các Giám mục và linh mục có thể được phép kết hôn. Anh trai của Caesarius là thánh Gorgonia và thánh Gregory, bạn thân của thánh Basiliô. Ngoài việc là một vị thánh, Grêgôriô còn là nhà văn rất có thế giá trong thời Giáo hội sơ khai. Ngày nay người ta hiện vẫn còn đọc các tác phẩm của ngài.

Cả Caesarius và Grêgôriô đều nhận được một nền giáo dục xuất sắc tuyệt vời. Nhưng trong lúc Grêgôriô muốn trở thành một linh mục thì Caesarius lại muốn làm một bác sĩ y khoa. Cả hai cùng đi học để thực hiện những mục đích của mình.

Thánh Caesarius Nazianzen tốt nghiệp môn y khoa tại Constantinople. Chẳng bao lâu ngài trở thành một thầy thuốc khoa nội danh tiếng và đáng tín nhiệm. Thật ra, hoàng đế Constansiô, sống ở Constantinople, muốn Caesarius làm bác sĩ riêng của ông. Caesarius cám ơn hoàng đế nhưng từ chối cách dịu dàng khéo léo. Ngài muốn trở về Nazianzen, quê thành của ngài.

Tuy nhiên, một thời gian sau, Caesarius lại được gọi lên Constantinople phục vụ hoàng đế. Đây là thời kỳ lịch sử, thời kỳ Julianô bỏ đạo. Người bỏ đạo là người chối bỏ niềm tin vào Kitô giáo của mình. Người đàn ông này đã ban bố nhiều khoản luật chính thức chống đối các kitô hữu. Tuy thế, ông rất sẵn lòng miễn chuẩn cho Caesarius vì ngài là một lương y giỏi. Julianô cố dụ dỗ thuyết phục vị bác sĩ chối bỏ Đức tin. Caesarius được ban tặng những địa vị, tiền của hối lộ và những đặc ân ưu đãi. Thân phụ và người anh trai của Caesarius đã khuyên ngài hãy khước từ những tặng ân đó. Họ đề nghị ngài hãy trở về quê nhà hành nghề thầy thuốc.

Năm 368, thánh Caesarius gần như bị thiệt mạng trong một cuộc động đất. Tuy ngài đã thoát nạn bình an vô sự nhưng biến cố ấy đã làm cho thánh nhân suy yếu trầm trọng. Ngài cảm thấy như Thiên Chúa nói với ngài hãy sống đời cầu nguyện, xa lánh sự ồn ào náo nhiệt và tâng bốc xu nịnh của triều đình. Và thế là Caesarius đã phân phát của cải mình cho các người nghèo. Ngài bắt đầu sống cuộc đời chay tịnh, cầu nguyện.

Thánh Caesarius Nazianzen qua đời sau đó ít lâu vào năm 369. Người anh của ngài, thánh Grêgôriô, đã thuyết trình bài giảng trong thánh lễ an táng. Thánh Caesarius Nazianzen là Giáo Phụ Hy Lạp (Father of the Church).

Hết thảy chúng ta đều có một ơn gọi riêng biệt trong cuộc đời. Thiên Chúa đã trao ban những ân sủng cho chúng ta để chúng ta thực hiện cách mỹ hảo ơn gọi đó. Như thánh Caesarius Nazianzen, chúng ta cần biết khôn ngoan lắng nghe những người chúng ta tin cậy. Chúng ta cũng cần phải khước từ nghe theo những người muốn dùng tài năng hay trình độ hiểu biết của chúng ta vào những mục đích sai trái.

(Trích  Tin Mừng Net "Các Thánh" Susan Helen Wallace, Fsp / Phúc Lộc, CMC chuyển ngữ )
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints)