Ngày 28 tháng 12

St. Caterina Volpicelli
(1839-1894)

Caterina Volpicelli sinh ngày 21 tháng 01 năm 1839 tại Naples trong một gia đình trung lưu nước Ý. Lớn lên Caterina theo học tại trường Royal Educational Institute of San Marcellino. 

Ngay từ khi còn trẻ, Caterina đã có ý muốn dâng mình cho Chúa. Được sự khuyến khích và hổ trợ của người bạn và thầy là Chân Phước Ludovico ở Casoria, Caterina xin gia nhập dòng ba Phanxicô. Năm 1859, chị muốn xin gia nhập hội Yêu mến Thánh Thể (Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament) nhưng vì lý do sức khỏe mà phải đành xin ra. 

Ngày 01 tháng 7 năm 1874, Caterina thiết lập Tu Hội “Nữ Tỳ Thánh Tâm” (Institute of Handmaidens of the Sacred Heart) Tu Hội được sự chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 13 tháng 6 năm 1890. Ngoài ra, chị còn mở cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi và thư viện. Với sự giúp đỡ của Chân Phước Rosa Carafa Traetto để thành lập Hội Con Đức Mẹ.

Chị Caterina Volpicelli mang bệnh qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1894 tại Naples, nước Ý.

Đức Giáo Hoàng Pius XII công nhận các nhân đức anh hùng cao độ của Đấng Đáng Kính Caterina Volpicelli ngày 25 tháng 3 năm 1945. Năm mươi sáu năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Chân Phước cho Đấng Đáng Kính Caterina Volpicelli ngày 29 tháng 4 năm 2001.

Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã công nhận một phép lạ do sự chuyển cầu của Chân Phước Caterina Volpicelli ngày 06 tháng 12 năm 2008 và nâng Chân Phước Caterina Volpicelli lên bậc hiển thánh ngày 26 tháng 4 năm 2009.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)