Ngày 05 tháng 4

St. Catherine Thomas
(1531-1574)

Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1531 tại Valldemossa, Mallorca, Tây Ban Nha. Cô trải qua một thời niên thiếu rất khó khăn, mồ côi cha từ thuở nhỏ được người chú nuôi dưỡng. Catherine được ơn gọi lúc 15 tuổi nhưng được cha linh hướng cho biết là còn phải chờ đợi một thời gian. Cô nhận giúp việc nhà cho một gia đình ở Palma để được đi học. 

Cô vào dòng thánh Augustine tại tu viện thánh Maria Magdalene ở Palma. Bị ma quỷ phá rất nhiều nhưng cũng được rất nhiều thị kiến. Cô thường bị ngất trí, những cơn xuất thần thường kéo dài cả ngày. Những vết thương trên mình do ma quỷ quấy phá được chữa lành do hai thánh Cosma và Damiano.

Những năm cuối đời, cô thường bị những cơn ngất trí và biết trước ngày chết của mình. Cô qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1574 tại tu viện thánh Maria Magdalene ở Palma. 

Catherine Thomas được Đức Giáo Hoàng Pius VI tôn phong Chân Phước năm 1792 và Đức Giáo Hoàng Pius XI nâng lên hàng hiển thánh ngày 22 tháng 6 năm 1930.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Santi-Beati-Testimoni)