Ngày 05 tháng 1

St. Charles of St Andrew
(1821-1893)

Saint Charles of Mt ArgusJoannes Andreas Houben sinh ngày 11 tháng 12 năm 1821 tại Munstergeleen, Limburg nước Hà Lan là con thứ tư của ông bà Peter Joseph và Elisabeth Jane Houban. Người chịu lễ lần đầu năm 13 tuổi. Đi học ở Sittard, mặc dầu học chậm hiểu nhưng người rất chịu khó chăm học. Nhập ngũ năm 1840 và phục vụ trong 5 năm, giải ngũ về làm tại xưởng của người chú. 

Người vào dòng Chúa Chịu Nạn (Passionnist) tại Ere, nước Bỉ ngày 5 tháng 11 năm 1845 và được đổi tên là thầy Charles của thánh Andrew và năm năm sau thầy chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1850. Năm 1852, Cha sang nước Anh để giúp đở người dân Ái Nhĩ Lan tránh nạn đói vào thời đó. Năm 1857, Cha về lại tu viện Mount Argus tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, tại đây dân chúng tuôn đến Cha để xin những lời giảng dạy, chỉ bảo, sự an ủi và chữa lành tâm hồn. Mỗi ngày Cha nhận được hàng ngàn thư để xin Cha cầu nguyện cho.

Cha qua đời ngày 05 tháng 01 năm 1893 tại Mount Argus, Ái Nhĩ Lan vì vết thương nơi đùi làm độc sau một tai nạn chuyên chở và được mai táng tại Mount Argus, Dublin, Ái Nhĩ Lan. Cả thành phố, dân chúng cảm khích vì sự thánh thiện của Cha, kể cả những người không Công Giáo đều tuôn đến để tiễn đưa Cha đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Cha được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong Chân Phước ngày 16 tháng 10 năm 1988 và Đức Thánh Cha Benedictus XVI đã nâng Cha Charles của thánh Andrew lên hàng hiển thánh cùng với ba tân hiển thánh George Preca của Malta, Simon Lipnica của Ba lan và mẹ Marie Eugénie Milleret của Pháp ngày chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi 03 tháng 6 năm 2007 tại quảng trường Thánh Phêrô trước 40 ngàn người hành hương đến từ các nước mà các dòng tu đặt cơ sở.

“Lòng mến Chúa đã đuợc đổ tràn xuống lòng chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Trong cuộc đòi của cha Charles Houben, dòng Chúa Chịu nạn, chúng ta đã thấy thật đúng như vậy: cha đã để cho tình yêu được trào ra qua cuộc sống dành cho các linh hồn. Trong những năm tháng lâu dài của sứ vụ linh mục tại nước Anh và Ailen, các tín hữu lũ lượt đến với cha để xin lời chỉ bảo, sự an ủi và chữa lành tâm hồn. Nơi người bệnh tật và đau khổ, cha nhận ra khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu, mà cha có lòng sùng kính đặc biệt. Cha đã uống nước trào ra từ cạnh sườn của Đấng bị đâm thủng và nhờ quyền năng của Thánh Linh, cha đã làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa là Cha. Vào lúc cử hành lễ an táng của cha, bề trên hết sức cảm động đã thốt lên: “Nhân dân đã tuyên bố cha là ông thánh rồi”. (Trích lời giảng của Đức Thánh Cha Bebedictus XVI bằng tiếng Anh ngày lễ tôn phong hiển thánh cho Cha ngày 03/6/2007 tại quảng trường Thánh Phêrô)

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Vatican Online)