Ngày 24 tháng 7

St. Christina Mirabilis
(1150-1224)

St Christina AdtonishingChristina sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở Brusthem, trong giáo phận Liège, nước Bỉ vào khoảng năm 1150. Đến năm 15 tuổi thì mồ côi cha mẹ. Cha Thomas de Cantimpré thuộc Dòng Đa Minh (1270) và Đức Hồng Y Jacques de Vitry (1244) đã tường thuật những điều lạ lùng về nữ thánh nhân này.

Cha Thomas là một giáo sư Thần học tại Louvain, quả quyết là những tình tiết ngài viết ra là gom góp được từ những nguồn tin đáng tin cậy từ những người biết rỏ Christina kể lại. Còn Đức Hồng Y Jacques de Vitry là một nhà viết biên niên sử thì nói là ngài biết rất rỏ về Christina. Nơi Christina, công việc của Thiên Chúa thật lạ lùng.

Christina mất năm cô 21 tuổi, nhưng Chúa đã ban ơn cho Christina được hồi phục và mang lấy thân xác như người thường để chịu mọi đau đớn của luyện ngục trong cỏi đời này. Bởi vậy trong nhiều năm Christina phải chịu nhiều đau đớn thử thách: bị quỷ dữ hành hạ, nhiều lúc như bị thiêu đốt trong lò lửa, nhiều lúc như bị ngâm trong nước đá tê lạnh giữa mùa đông giá rét, nhiều lúc lại đi vào trong cỏi chết với những kẻ đã qua đời. Nhưng cuối cùng qua những thử thách đó thì được Chúa ban cho một hạnh phúc tuyệt vời, sống trong an bình hoan lạc.

Có những lúc Christina xuất thần, linh hồn bay bổng lên cao, hoặc đi vào thế giới bên kia dẫn đưa các linh hồn vào luyện ngục cũng có lúc dẫn đưa các linh hồn đã đền xong tội lỗi từ luyện ngục đến Thiên Đàng.

Cuộc đời của Christina đầy những biến cố lạ lùng và bí nhiệm. Thánh Christina đã qua đời ngày 24 tháng 7 năm 1224 tại tu viện Thánh Catarina ở Saint Trond và Bà Viện Trưởng xác nhận là Thánh Christina có một đời sống tu trì gương mẫu luôn hoàn tất công việc trong vâng lời và chịu lụy.

Việc sùng kính thánh nữ được lan rộng nhiều nơi. Thật ra ngài không được Giáo Hội chính thức phong thánh nhưng tên của thánh nữ được liệt vào danh sách các thánh và có nơi khác tên ngài được liệt vào danh sách các Chân Phước.

PT Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)