Ngày 26 tháng 4

St. Pope Cletus (Anacleto)
(76-88)

Ngài là vị Giáo Hoàng thứ hai kế vị Thánh Phêrô, người La Mã, được tuyển chọn khoảng năm 76 và tử đạo năm 88 dưới thời hoàng đế Diocletien. Thánh tích hiện còn tại nhà thờ kính Thánh Linus, Vatican City.

Thánh danh ngài là Cletus nhưng chuyển âm theo Hy Lạp là Anacleto. Tên ngài được nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể I.

Ngài đã ấn định các quy tắc thánh hiến các Giám Mục và ban hành các quy tắc về y phục giáo sĩ. Trong vùng Vatican, gần mộ Thánh Phêrô, ngài cho xây một nguyện đường để an táng các vị tử đạo.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)