Ngày 24 tháng 5

St. David of Scotland
(1080-1153)

Saint David I of ScotlandThánh Đavít I sinh năm 1080. Ngài là người con út của thánh nữ Magarita, hoàng hậu xứ Scotland và vua Malcom tốt lành. Chính Đavít I cũng làm vua lúc khoảng bốn mươi tuổi. Ai biết rõ Đavít I thì đều nhận thấy rằng ngài chẳng muốn nhận lấy vương miện hoàng gia chút nào.

Nhưng khi lên ngôi, Đavít I là một quân vương rất tốt. Đavít I cai trị vương quốc mình với quyền tài phán đặc biệt. Ngài rất có lòng từ tâm độ lượng với những người nghèo khổ. Hết mọi thần dân được tự do thăm viếng ngài bất cứ lúc nào họ muốn. Thánh nhân nêu gương sáng cho mọi người bằng tấm lòng yêu mến cầu nguyện. Dưới sự trị vì của quân vương thánh thiện này, thần dân xứ Scotland càng ngày càng hiệp nhất hơn trong một đất nước. Họ cũng trở nên những kitô hữu đạo hạnh hơn.

Vua Đavít I thiết lập nhiều Giáo phận mới. Ngài cũng xây cất thêm nhiều tu viện. Trong suốt khoảng hai mươi năm trị vì của mình, vua thánh Đavít I đã cung cấp cho Giáo hội rất nhiều tiền của.

Hai ngày trước khi qua đời, thánh Đavít I đã lãnh nhận các phép bí tích sau cùng. Thánh nhân dùng thời giờ cầu nguyện với những người hiện diện xung quanh ngài. Ngày hôm sau, họ nài xin ngài nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng Đavít I trả lời: “Hãy để ta nghĩ tưởng những sự thuộc về Thiên Chúa để linh hồn ta được bồi bổ kiện toàn trên hành trình tiến về quê nhà từ nơi lưu đày này.”

“Về quê nhà,” thánh nhân có ý nói đến “quê nhà trên trời” của chúng ta. “Khi ta đứng trước ngai tòa Thiên Chúa, các người đâu có thể trả lời hay biện hộ thay ta được,” ngài nói. “Không ai có thể cứu ta khỏi tay Thiên Chúa được.” Vì thế, thánh nhân cứ tiếp tục cầu nguyện cho tới lúc qua đời. Thánh Đavít I Scotland mất ngày 24 tháng 5 năm 1153.

Chúng ta có thể bị cám dỗ tự khoan thứ cho những lầm lỗi khuyết điểm của mình bằng cách nói: “Người ta cũng đều làm như vậy mà!” Nhưng chúng ta biết rằng sự tự miễn thứ này chẳng có giá trị gì khi chúng ta đứng chịu phân xử trước Nhan Thiên Chúa. Chúng ta có thể nài xin thánh Đavít I Scotland giúp chúng ta có được tấm lòng chân thành lương thiện như ngài trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. 

(Trích  Tin Mừng Net "Các Thánh" Susan Helen Wallace, Fsp / Phúc Lộc, CMC chuyển ngữ )
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints & Santi-Beati-Testimoni)