Ngày 22 tháng 10

St. Donatus of Fiesole
(876)

Saint DonatusLà một thi nhân thông thái và đạo đức hành hương người Ái Nhĩ Lan.

Được cho rằng trên đường hành hương đến Rome năm 816 cùng với một người bạn là Andrew người Ái Nhĩ Lan, lúc dừng chân tại Tuscany thì được chỉ định làm Giám mục Fiesole bằng một phép lạ.

Ngài qua đời tại Fiesole năm 874.

Trích "Sống Thánh Chứng Nhân" - Thời Điểm Maria Net
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)