Ngày 06 tháng 2

St. Dorothy of Ceaserea
(thế kỷ thứ 6)

Saint Dorothy of Ceaserea.Dorothy, một trinh nữ xinh đẹp được nhiều người xin cưới nhưng cô không chịu. Bị bắt buộc phải tế thần dưới thời Docletian cấm cách đạo, nhưng cô một mực từ chối và bị tổng trấn Fabricius ở Caesarea, Cappodocia lên án tử hình. 

Người ta kể rằng trên đường đi ra pháp trường, có một nhà thông luật còn trẻ tên là Theophilus gặp Dorothy và xin cô gửi về cho anh ít hoa hồng và trái táo nơi vườn cô sẽ đi qua. Dorothy mỉm cười và có một thiên thần hiện ra, cầm trong tay một giỏ có ba quả táo và ba hoa hồng. Theophilus xin trở lại và cùng đi chịu chết vì đạo. Dorothy chịu tử đạo ngày 06 tháng 2 năm 311 tại Caesarea, Cappodocia.

Năm 1969, lễ kính thánh nữ Dodothy bị bãi bỏ khỏi niên lịch Phụng Vụ hàng năm.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)