Ngày 15 tháng 5

St. Dymphna
(thế kỷ thứ 12)

Về nữ thánh Dymphna là một vụ kỳ lạ về các thánh đã bị quên lãng hàng bao năm, sau đó đã được tìm lại và hay làm nhiều phép lạ. Vào thế kỷ thứ XIII, tại thành phố Gheel ở Bỉ người ta tìm thấy hài cốt của vị nữ thánh và thánh Gerebernus. Người ta không để ý lắm cho đến khi nhận thấy rằng cầu xin với thánh nữ thì các chứng bệnh về thần kinh, điên loạn và ngớ ngẫn được khỏi ngay. Dân chúng dẫn các người đến hành hương cầu khẩn. 

Điều lạ hơn cả, do ảnh hưởng hậu phần của nữ thánh mà thành phố Gheel đã tỏ ra biết thương xót, săn sót các người yếu về thần kinh từ các nơi đổ về. Nữ thánh Dymphna trở thành quan thầy của người điên. Một nhà thương điên tại được dựng nên, nay là nhà dưỡng trí Gheel, đặc biệt là có sự cộng tác của các gia đình sẵn sàng giúp đở những người loạn trí, trong tinh thần bác ái.

Lịch sử thiếu sót thì theo truyền thuyết người ta lại cho rằng nữ thánh Dymphna là con vua Damon nước Ái Nhĩ Lan, cô quá xinh đẹp và giống hệt mẹ. Sau khi mẹ chết, vua cha muốn tìm một người đàn bà phương Tây để lấy làm vợ nhưng kiếm không được, nhớ tới con gái cũng đẹp như mẹ cô, vì quá đau thương đến điên loạn đến độ muốn lấy con gái. Cô chống cự bỏ trốn với hai người đầy tớ và một linh mục già tên là Gerebernus, bạn thân của gia đình cùng vượt biễn đến Anvers và đến Gheel, nước Bỉ bây giờ, vua cha tìm lại được và chém đầu cha Gerebernus, còn con gái thì ông bắt phải qui thuận nhưng cô từ chối nên ông đã giết chết con gái mình trong cơn nóng giận. Dân chúng chôn cất hai vị, được coi như tử đạo; nơi chôn cất và thánh tích của thánh nữ là nơi phép lạ xảy ra có thể chữa lành các chứng điên loạn, trúng phong. Thánh nữ được tôn là quan thầy của người điên.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)