Ngày 24 tháng 8

St. Emily of Vialar
(1797-1856)

Anne Marguerite Adelaide Emily de Vialar sinh ngày 12 tháng 9 năm 1797 tại Gaillace, Albi thuộc miền nam nước Pháp là con gái Nam tước James Augustine và bà Antoinette de Vialar. Emily được gia đình gửi sang Paris để học hành nhưng vì mẹ mất sớm năm Emily 15 tuổi nên cô phải trở về phụ giúp gia đình và giúp đở người nghèo khó và các bệnh nhân.

Năm 1832, Emily cùng với ba người bạn lập một dòng chuyên giúp kẻ nghèo và lo việc giáo dục mang tên là dòng Thánh Giuse Thị kiến (Sister of Saint Joseph of the Apparition) ám chỉ mầu nhiệm nhập thể được một thiên thần mặc khải cho Giuse biết. Năm 1835, Emiliy cùng với ba chị em được tuyên khấn. 

Khi giáo phận Albi không còn nữa, chị lập nhà mẹ tại Marseilles, nước Pháp. Nhà dòng bành trướng mạnh trên thế giới với trên 40 nhà khi đấng sáng lập qua đời. Nhà mẹ hiện đặt ở Créteil (Val de Marne). 

Chị qua đời ngày 24 tháng 8 năm 1856 tại Marseilles, nước Pháp. Chị được Đức Giáo Hoàng Pius XII tôn phong hiển thánh ngày 24 tháng 6 năm 1951.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)