Ngày 28 tháng 9

St. Eustochium
(369-419)

Eustochium sinh năm 369 tại Roma, là ái nữ của thánh Paula và nghị viên Toxotius, con thiêng liêng của thánh Jérome. 

Năm 382, Eustochium được thánh nhân hướng dẫn và đã làm lời khấn đồng trinh. Eustochium nói và đọc được tiếng La Tinh, Hy Lạp và Hebrew. Khi mẹ qua Palestine, cô đi theo mẹ và đến cư ngụ tại Bethlehem.

Thánh Jérome khi còn ở La Mã là thư ký của Đức Damasus, dấn thân sưu tầm và dịch thuật bản Thánh Kinh (Vulgate). Thánh nhân được một số bà đạo đức được người hướng dẫn trong đàng thiêng liêng và sống rất nhặt nhiệm. Người nói: “Làm sao có thể chấp nhận trên khuôn mặt một Kitô Hữu... khi họ khóc về tội lỗi mình mà để lại giòng nước mắt trên gò má tô son trét phấn của mình!.”

Một số các bà ấy đã theo người sang thánh địa, đứng đầu là thánh Paula và con gái người là Eustochium, họ sống trong các tu viện gần thánh đường Giáng Sinh ở Bethlehem. Hai mẹ con thánh Paula đã lo lắng giúp đỡ thánh Jérome đang ẩn cư trong một hang đá ở Bethlem để phiên dịch Thánh Kinh, nhất là khi người trở nên mù lòa. Khi thánh Paula qua đời năm 404, Eustochium đã thay mẹ làm bề trên 3 tu viện mà hai mẹ con đã thành lập tại Bethlehem. Bà qua đời năm 419 tại Bethlehem.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)