Ngày 26 tháng 10

St. Pope Evaristus
(?-107)

Người Hy Lạp kế vị Thánh Clement năm 99 và là vị Giáo Hoàng thứ 5 kế vị Thánh Phêrô. 

Trong triều đại của ngài, vì số tín hữu gia tăng nên ngài đã phân chia thành các giáo xứ và cắt đặt 7 phó tế đầu tiên cho các linh mục lớn tuổi và đây được coi như nguồn gốc của Hồng Y Đoàn ngày nay. 

Ngài qua đời năm 107 và được mai táng tại Vatican gần mồ Thánh Phêrô, theo một tương truyền khác thì có thể ngài đã chịu tử đạo.

Trích "Sống Thánh Chứng Nhân" - Thời Điểm Maria Net
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)